Podział majątku wspólnego małżonków a hipoteka

Podział majątku wspólnego małżonków a hipoteka

Sąd Najwyższy w najnowszym wyroku z dnia 25 lipca 2019 r. (sygn. akt III CZP 14/19) rozstrzygnął ważną kwestię dotyczącą zasady ustalenia wartości mieszkania wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków.

Jeżeli w skład majątku wspólnego małżonków wchodzi mieszkanie, które jest obciążone hipoteką to jej wysokości nie bierze się pod uwagę przy ustaleniu wartości mieszkania. Sąd uzasadniając swój wyrok uznał, że wysokość hipoteki nie ma wpływu na wartość rynkową mieszkania oraz pomimo uzyskania rozwodu, byli małżonkowie nadal zobowiązani są spłacać hipotekę, która najczęściej wynika z zaciągniętego kredytu w banku.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ