Małżeństwo i rozwód

W przypadku, gdy małżonkowie ustanowili małżeńską rozdzielność majątkową, każdy z nich odpowiada swoim majątkiem za zaciągnięte przez siebie zobowiązania, a wzajemna odpowiedzialność za długi zaciągnięte przez drugiego małżonka jest wyłączona. Inaczej jest w przypadku małżonków znajdujących się w ustroju wspólności majątkowej. Zgoda małżonka Najważniejszą kwestią jest wyrażenie zgody na zaciągnięcie długu przez...

Mąż, który znęca się nad żoną ponosi odpowiedzialność nie tylko karną, ale i cywilną. Pokrzywdzony małżonek może domagać się pieniężnego zadośćuczynienia. Obowiązki małżeńskie Zawierając związek małżeński, małżonkowie zobowiązują się do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, wierności i współdziałania dla dobra rodziny. Obowiązkiem każdego z nich jest dbanie o zgodność, szczęście i trwałość małżeństwa....