Odpowiedzialność za długi współmałżonka

Odpowiedzialność za długi współmałżonka

W przypadku, gdy małżonkowie ustanowili małżeńską rozdzielność majątkową, każdy z nich odpowiada swoim majątkiem za zaciągnięte przez siebie zobowiązania, a wzajemna odpowiedzialność za długi zaciągnięte przez drugiego małżonka jest wyłączona. Inaczej jest w przypadku małżonków znajdujących się w ustroju wspólności majątkowej.

Zgoda małżonka

Najważniejszą kwestią jest wyrażenie zgody na zaciągnięcie długu przez drugiego małżonka. Zasadą bowiem jest, że małżonek odpowiada za długi współmałżonka jedynie wtedy, gdy wyraził zgodę na zaciągnięcie przez niego zobowiązania, a także, gdy kredyt lub pożyczka została zaciągnięta w celu zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny, jak np. wyżywienie, ubranie, rachunki za mieszkanie itp.

Z punktu widzenia wierzyciela

Jeżeli małżonek pozostający w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania przez drugiego małżonka, wierzyciel, po udowodnieniu tej okoliczności, będzie mógł domagać się zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika oraz z całego majątku wspólnego małżonków, a więc również z wchodzącej do niego pensji małżonka, który jedynie wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania. W przeciwnym zaś przypadku (nawet gdy małżonek wyraził zgodę, a wierzyciel nie potrafi tego faktu udowodnić) wierzyciel może dochodzić swojej wierzytelności jedynie z majątku osobistego małżonka, który dług zaciągnął. Natomiast, gdy egzekucja z tego majątku się nie powiedzie, wierzyciel może jeszcze wystąpić do sądu o orzeczenie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Jaki będzie skutek takiego orzeczenia? Zwiększy się majątek małżonka, który zaciągnął zobowiązanie o część, która przypadała mu wcześniej w majątku wspólnym, a co za tym idzie, większa będzie wartość składników majątkowych, z których wierzyciel będzie mógł egzekwować swoją wierzytelność.

10 komentarzy
 • Marcin Gugulski
  Posted at 09:57h, 22 marca Odpowiedz

  Z moją żoną od prawie 2 lat niemieszkamy razem (separacja ale nie zgłaszania do sądu, brak rozwodu). Mamy trójkę wspólnych dzieci. Pomiędzy nami mamy ustalone alimenty. Od 1 marca najstarsza córka trafiła do Wychowawczego Ośrodka Opiekuńczego. Czy mam obowiązek płacenia alimentów na tę córkę?
  Żona ma tendencje bez mojej wiedzy brać pożyczki w parabankach lub osób prywatnych (zarówno podczas wspólnego mieszkania i teraz już po jej wyprowadzce), czy niespłacanie długów może wiązać się także moja odpowiedzialnością prawną (komornik, windykacja itp): czy warto brać rozdzielność majątkową, czy wtedy muszę spłacać jej jakikolwiek wspólny dorobek i do jakiego okresu małżeństwa?

 • Anna Kowalczyk
  Posted at 15:46h, 17 czerwca Odpowiedz

  Mój mąż ma zobowiązania podatkowe z tytułu tego że w 2013 roku firma z którą współpracował i która wystawiała mu faktury VAT okazała się nie być czynnym płatnikiem podatku a mimo to wystawiała faktury i pobierała za nie wynagrodzenie . Ja też prowadzę małą działalność gospodarczą, niestety pech chciał że rozliczyliśmy się razem w zeznaniu podatkowym w 2013 r. mimo że mam rozdzielność majątkową od 2016, odpowiadam za zobowiązania męża powstałe w tym konkretnym roku . Nie miałam pojęcia o zobowiązaniach męża, dopiero gdy dostałam pismo ze skarbowego okazało się że jestem zadłużona . Czy mogę wystąpić do urzędu o umorzenie tych zaległości ?

 • Wojtek
  Posted at 14:00h, 13 stycznia Odpowiedz

  Moja żona prowadziła biznes i niestety ma niespłacone długi. Ja na zaciągnięcie kredytów nie wyraziłem zgody i nic nie wiedziałem, że żona jest zadłużona. Czy w tej sytuacji Komornik może nam zająć wspólny majątek (nie mamy intercyzy)?

  • Kancelaria
   Posted at 14:04h, 06 lipca Odpowiedz

   W sytuacji przez Pana opisanej Komornik nie może prowadzić egzekucji z majątku wspólnego, natomiast może ją skierować do majątku osobistego żony – są to m. in. jej wynagrodzenie za pracę, przedmioty i majątek wchodzący w skład firmy, którą żona prowadzi.

 • Dariusz
  Posted at 12:04h, 27 kwietnia Odpowiedz

  Pożyczyłem sąsiadowi sporą kwotę pieniędzy i teraz nie mogę jej odzyskać. Mam wyrok sądowy, ale komornik nie może zająć majątku dłużnika, bo ten jest żonaty i jego małżonka stwierdziła, że nie wiedziała o pożyczce męża. W naprawdę nic więcej w tej sprawie nie można zrobić?

  • Kancelaria
   Posted at 14:04h, 06 lipca Odpowiedz

   Faktycznie, sytuacja jest trudna. Jeżeli żona dłużnika nie wiedziała o pożyczce, której udzielił Pan jej mężowi, to sąd nie nada wyrokowi klauzuli wykonalności przeciwko małżonce.

   Praktycznie jedynym rozwiązaniem jest zwrócenie się do sądu rodzinnego z pozwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy dłużnikiem i jego żoną. Przed sądem musi Pan wykazać, że nie ma innej możliwości zaspokojenia Pana należności wynikającej z wyroku, jak tylko podział majątku wspólnego i egzekucja z części majątku, która w wyniku tego podziału przypadnie dłużnikowi.

   Jeżeli sąd wyda wyrok w przedmiocie ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej pomiędzy dłużnikiem i jego żoną, to z datą uprawomocnienia wyroku powstaną dwa odrębne majątki małżonków. Wówczas będzie mógł się Pan zaspokoić z majątku odrębnego dłużnika, np. jego wynagrodzenia za pracę i wszystkiego co nabędzie po dacie uprawomocnienia wyroku, np. samochodu, mieszkania, itp.

   Radzę spróbować pójść tą drogą, a w przyszłości proszę pamiętać, że aby móc dochodzić należności także z majątku wspólnego małżonków na daną czynność muszą wyrazić zgodę oboje małżonkowie. W Pana przypadku wystarczyłoby, aby o pożyczce udzielonej mężowi wiedziała jego żona i ją zaakceptowała.

 • Roman
  Posted at 15:08h, 27 sierpnia Odpowiedz

  Zamierzam się rozwieść, jak wyglądają kwestie wspólnie zaciągniętych kredytów mieszkaniowych przy rozwodzie?

  • Kancelaria
   Posted at 14:04h, 06 lipca Odpowiedz

   Wspólny kredyt wielokrotnie wiąże silniej niż małżeństwo. Wiele par po rozwodzie decyduje się na sądowy lub notarialny podział wspólnego majątku. Mieszkanie pozostaje przy jednym z małżonków, który zobowiązuje się, że będzie samodzielnie spłacał wspólnie zaciągnięty kredyt. Niestety, takie porozumienie pomiędzy byłymi małżonkami nie ma znaczenia dla banku, dla którego nadal oboje małżonkowie są dłużnikami, wspólnie odpowiadającymi za spłatę kredytu. Aby uchronić się przed rozczarowaniem w sytuacji, gdy były małżonek mimo umowy nie spłaca kredytu, najbezpieczniej, by ten z małżonków, który zatrzymał mieszkanie zawarł z bankiem nową umowę jako jedyny kredytobiorca. Jeżeli jednak sytuacja materialna takiego małżonka nie pozwala na realną spłatę kredytu, bank może odmówić zwolnienia z długu byłego partnera, bądź zażądać dodatkowych zabezpieczeń. Należy wskazać, że w przypadku wspólnie zaciągniętego przez małżonków kredytu bank może egzekwować swoje należności zarówno z majątku wspólnego małżonków, jak i z majątku osobistego każdego z nich. Gdy zaś małżonek jedynie wyraził zgodę na zaciągnięcie kredytu przez partnera zakres jego odpowiedzialności przed bankiem jest ograniczony wyłącznie do majątku wspólnego.

 • Alicja
  Posted at 15:05h, 30 czerwca Odpowiedz

  Dzień dobry, mąż kupił na raty telewizor, który moim zdaniem nie jest nam potrzebny, bo mamy już jeden. W związku z tym mam wątpliwości, czy taki zakup mieści się w zakresie pojęcia „zwykłe potrzeby rodziny”. Proszę o radę.

  • Kancelaria
   Posted at 14:04h, 06 lipca Odpowiedz

   Pani Alicjo,
   W opisanej przez Panią sytuacji, decydująca może okazać się inna kwestia. Mianowicie napisała Pani, że zakup telewizora nastąpił w trybie zakupów ratalnych. Te zaś nie wliczają się w zakres zwykłych potrzeb rodziny, a więc nie będzie Pani obciążona spłatą zakupionego w ten sposób przez męża telewizora, jeżeli oczywiście nie podpisała Pani umowy, na podstawie której nastąpił zakup.

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ