Małżeństwo i rozwód

Jednym ze skutków zawarcia małżeństwa jest powstanie miedzy małżonkami więzi majątkowej. Rodzinne stosunki majątkowe regulowane są przede wszystkim przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Na ich podstawie wyróżnia się w związku małżeńskim majątek wspólny małżonków oraz majątki osobiste każdego z małżonków. Wspólność majątkowa Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy prawa...

Jednym ze skutków zawarcia małżeństwa jest powstanie miedzy małżonkami więzi majątkowej. Rodzinne stosunki majątkowe regulowane są przede wszystkim przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Na ich podstawie wyróżnia się w związku małżeńskim majątek wspólny małżonków oraz majątki osobiste każdego z małżonków. Wspólność majątkowa Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy prawa...

Powierzenie opieki nad dzieckiem jednemu z małżonków w przypadku rozwiązania małżeństwa stanowi jeden z obligatoryjnych elementów wyroku rozwodowego. Obowiązek ten wynika z przepisów Kodeksu rodzinnego, co powoduje, że sąd musi zawsze rozstrzygać o tej delikatnej kwestii. Porozumienie w przedmiocie opieki nad dzieckiem Rodzice podejmując decyzję o rozwodzie, posiadają uprawnienie do zawarcia porozumienia...