Małżeństwo i rozwód

Prawo odrębnej własności lokalu nabyte w czasie trwania małżeńskiej wspólności ustawowej, wskutek przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu wchodzi w skład majątku osobistego tego z małżonków, do którego majątku osobistego wchodziło lokatorskie prawo do lokalu. Własność mieszkania - majątek wspólny, czy odrębny? Istniejące do niedawna w tym względzie wątpliwości wyjaśnił Sąd Najwyższy w...

Jeżeli mąż w czasie trwania małżeństwa wziął samochód w leasing była żona może domagać się rozliczenia praw z leasingu przy podziale majątku wspólnego po rozwodzie. Prawa z leasingu wchodzą w skład majątku wspólnego. Koszty i korzyści z leasingu W chwili zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami. Nabyte w trakcie trwania...

W chwili wydania przez sąd orzeczenia o rozwodzie pojawia się problem, w jaki sposób rozwiązać kwestię odpowiedzialności byłych małżonków za zaciągnięty w czasie małżeństwa kredyt. Wspólność, czy rozdzielność majątkowa? Tytułem wstępu, trzeba wyróżnić sytuacje, gdy dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków oraz gdy małżonkowie ponoszą wspólną odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania. Decydujące znaczenie...