Małżeństwo i rozwód

Praktyka orzecznicza sądów najczęściej jest taka, iż małżonek, który wskutek podziału majątku wspólnego nie otrzymał zabezpieczonej hipoteką nieruchomości (mieszkania) w dalszym ciągu odpowiedzialny jest za spłatę zaciągniętego długu wraz z drugim małżonkiem. Wynika to z faktu, że sąd nie dzieli długów, a przede wszystkim obydwoje małżonkowie odpowiadają wobec banku na...

Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Współdziałanie to obejmuje między innymi przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny. Czasami jednak zdarza się, że któryś z małżonków nie wywiązuje...

Świadczenie, które potocznie nazywa się emeryturą po małżonku lub innym członku rodziny, to renta rodzinna. Przysługuje ona wdowie lub wdowcowi, rodzicom zmarłego, jego dzieciom i wnukom, a także rodzeństwu, jednak w odniesieniu do pewnych kategorii uprawnionych Ustawodawca zdecydował się sformułować nieco surowsze warunki. Wdowa i wdowiec Wdowa oraz wdowiec po zmarłym może...