Małżeństwo i rozwód

Sąd może zabezpieczyć rozwodzącemu się rodzicowi kontakt z dzieckiem na czas toczącego się procesu. Kontakty z dzieckiem w trakcie procesu rozwodowego Gdy rodzice się rozstają powstaje problem, z kim zamieszka dziecko po rozwodzie i jak będą wyglądać jego kontakty z drugim z rodziców. O kwestiach tych rozstrzyga sąd w wyroku rozwodowym. Jednakże...

Wszystko, co zarobią lub kupią małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa, co do zasady, staje się ich majątkiem wspólnym. Na skutek rozwodu ustaje wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami i pojawia się problem podziału majątku wspólnego. Prawo do wspólnego majątku po rozwodzie Podział majątku po rozwodzie może polegać na fizycznym przydzieleniu poszczególnych składników każdemu z...

O dalszych losach dziecka wywiezionego za granicę przez jednego z rodziców decyduje sąd państwa, z którego dziecko zostało porwane. Niedawno orzekł tak Sąd Najwyższy, powołując się na unijne rozporządzenie Bruksela II. Szybki powrót do kraju W sporach rodzinnych zdarza się, że jedno z rodziców porywa dziecko i wywozi je do innego kraju....