Małżeństwo i rozwód

Kwestia alimentacji dzieci należy do jednego z obligatoryjnych elementów wyroku rozwodowego wydawanego przez sąd rodzinny, przy czym nie wyłącza to możliwości porozumienia się rodziców, co do sposobu łożenia na utrzymanie dziecka. Charakter alimentów Alimenty są świadczeniem, z którego nie można się zrzec, dlatego każda umowa dotycząca zrzeczenia jest bezwzględnie nieważna i nie...

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje tak zwana wspólność majątkowa małżeńska. Oznacza to, że prawie wszystko, co mąż i żona nabędą od dnia ślubu, staje się ich wspólną własnością. Po ustaniu małżeństwa często problemem staje się kwestia sprawiedliwego podziału majątku małżeńskiego. Majątek do podziału Jeżeli byli małżonkowie nie dojdą do porozumienia, konieczne może...

Byli małżonkowie mogą po rozwodzie żądać od siebie pomocy finansowej. Obowiązek dostarczenia środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwodzie wyprzedza nawet obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka. O prawie do ewentualnych świadczeń po rozstaniu, zakresu i okresu jego trwania znaczenie ma rozkład winy za rozpad małżeństwa. Alimentów nie może domagać się jedynie...