Rozwód a alimenty na dzieci

Rozwód a alimenty na dzieci

Kwestia alimentacji dzieci należy do jednego z obligatoryjnych elementów wyroku rozwodowego wydawanego przez sąd rodzinny, przy czym nie wyłącza to możliwości porozumienia się rodziców, co do sposobu łożenia na utrzymanie dziecka.

Charakter alimentów

Alimenty są świadczeniem, z którego nie można się zrzec, dlatego każda umowa dotycząca zrzeczenia jest bezwzględnie nieważna i nie wywołuje skutków prawnych. Ponadto, mają one charakter ściśle osobisty, nie można ich przenieść na inną osobę. Jeśli chodzi o roszczenia dotyczące zaległych rat to przedawniają się one z upływem trzech lat. Dodatkowo zgodnie z 137 § 2 niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę pieniężną. W uzasadnionych wypadkach sąd może rozłożyć zasądzone świadczenie na raty.

Alimenty świadczeniem na dziecko

Z alimentacją związane jest zagadnienie, która rzadko jest brane pod uwagę przez rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem. Alimenty nie są świadczeniem na rzecz rodzica, a na rzecz uprawnionego dziecka. Co więcej, jeśli z małżeństwa pochodzi więcej dzieci, każde z osobna posiada prawo do świadczenia.

Czas trwania obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny powstaje wraz z narodzinami dziecka i trwa aż do osiągnięcia przez nie niezależności finansowej, pozwalającej na samodzielne utrzymanie się.

Co do zasady, obowiązek ten jest bezwzględny, co oznacza, że zobowiązany nie może się z niego zwolnić. W praktyce mamy do czynienia z dwoma wyjątkami. Pierwszy z nich dotyczy przypadku, kiedy dziecko uprawnione do alimentów posiada własny majątek, a dochody, które ten majątek przynosi pozwalają na zaspokojenie kosztów jego utrzymania i wychowania. Drugi wyjątek odnosi się wyłącznie dziecka pełnoletniego i znajduje zastosowanie jedynie wyjątkowo, w szczególnie usprawiedliwionych przypadkach. Mianowicie, rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem, np. w razie ciężkiej choroby zobowiązanego, uniemożliwiającej należyte spełnienie świadczenia, a także jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Obowiązek alimentacyjny wygasa najczęściej z chwilą zakończenia edukacji przez dziecko i uzyskania przez nie możliwości zarobkowych, jakkolwiek obowiązek ten może pozostać aktualny również, gdy dziecko wyraża chęć dalszej nauki i ma ku temu odpowiednie predyspozycje. Jeżeli obowiązek płacenia alimentów został stwierdzony wyrokiem sądu, to w celu zwolnienia z tego obowiązku rodzic musi uzyskać orzeczenie sądu stwierdzające jego wygaśnięcie. Często przyjmuje się, że obowiązek alimentacyjny gaśnie automatycznie wraz z zakończeniem przez dziecko edukacji. Jest to błędnie podejście, ponieważ zasadniczym warunkiem jest możliwość samodzielnego utrzymania się przez dziecko. Przy czym trzeba zaznaczyć, że dorywcze prace podjęte w trakcie pobierania świadczenia nie zwalniają zobowiązanego z obowiązku alimentacyjnego.

Wysokość alimentów

Wysokość alimentów jest uzależniona od dwóch czynników, są to: usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Nie oznacza to jednak, że raz zasądzona wysokość alimentów nie może ulec zmianie. Alimenty mogą być podwyższane wraz ze wzrostem potrzeb dziecka. Oczywistym jest, że potrzeby dziecka uczącego się w szkole podstawowej nie są takie same jak osoby studiującej. W razie zmiany stosunków, np. w przypadku uzyskania przez dziecko stałego zatrudnienia, można wystąpić do sądu z wnioskiem o zmianę wysokości lub zniesienie obowiązku alimentacyjnego.

26 komentarzy
 • Bartek
  Posted at 13:18h, 23 sierpnia Odpowiedz

  Dzień dobry,
  Porozumieliśmy się odnośnie rozwodu bez orzeczenia o winie, mamy 2 wspólnych dzieci. Jedno jest bardziej przywiązane do mnie, drugie do matki. W związku z tym ustaliliśmy, że dzieci będą mieszkać odpowiednio u każdego z rodziców (1 dziecko u mnie, drugie u matki) jednak opieka będzie 50/50. Czy w tego typu sytuacji istnieją przesłanki, aby nie wnioskować o ustalenie kwoty alimentów, czy też wpisać równą kwotę dla obu dzieci?

 • Gabrysia K
  Posted at 10:57h, 24 lipca Odpowiedz

  Witam, chcę się rozwieść z obecnym mężem. Mam córkę z pierwszego związku. Ojciec nie płaci na Nią aplikantów, więc dostawałam z funduszu. Niestety nasze dochody przekraczały kryterium. Kiedy mogę na nowo ubiegać się i alimenty z funduszu? Nadmiernie, że co miesiąc od komornika dostaję przelew w wysokości 59 zł

 • Maria
  Posted at 20:31h, 16 lutego Odpowiedz

  Dzień dobry. Sytuacja jest taka, rozwód odbędzie się za porozumieniem stron. Mamy wspólnie dwójkę dzieci,chcemy aby każdy z rodziców zachował prawa do dzieci, będą jednak one mieszkały przy matce a opieka będzie naprzemienna. Mąż uważa, że w tej sytuacji nie musi płacić alimentów ( ponieważ będzie zajmowal się dziećmi 50% czasu)a zarabia Ok 8 razy więcej niż ja. Czy ma rację?

  • Kancelaria
   Posted at 10:50h, 02 marca Odpowiedz

   Co do zasady, jeżeli opieka nad dziećmi jest sprawowana 50/50, to też koszty utrzymania dzieci ponoszone są po równo przez obojga z rodziców, przez co nie powstaje obowiązek alimentacyjny jednego z nich.
   Jednakże, przyjmuje się, że dzieci powinny mieć równą stopę życiową u obojga rodziców, co może uzasadniać zasądzenie alimentów.
   Celem uzyskania pełnej porady prawnej oraz dokonania analizy sprawy zapraszamy do naszej Kancelarii.

 • Dariusz Grzyb
  Posted at 07:35h, 14 sierpnia Odpowiedz

  Dzień dobry.
  Czy w sytuacji kiedy sąd orzeknie rozwód z winy matki dziecka, ojciec pomimo tego faktu i tak będzie musiał płacić alimenty na dziecko? Tzn. Czy te alimenty są zarządzane przez sąd obligatoryjnie rodzicowi, z którym zostaje dziecko czy może zależą one od aktualnej sytuacji zarobkowej obu rozwiedzionych? Konkretny przykład: Sąd orzeka rozwód z winy matki dziecka, która w tym momencie zarabia lepiej niż ojciec. Co w takiej sytuacji zarządzi sąd i od czego takie zarządzenie może jeszcze zależeć?
  Pozdrawiam

  • Kancelaria
   Posted at 00:15h, 29 sierpnia Odpowiedz

   Orzeczenie winy jednego z małżonków w wyroku rozwodowym nie ma żadnego wpływu na wysokość alimentów. Alimenty na dziecko są obligatoryjne, rodzice dziecka są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka. Co do ich wysokości, to zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości rodzica. W celu pełnej analizy sprawy zachęcamy do odbycia wizyty w Kancelarii.

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ