Leasing po rozwodzie

Leasing po rozwodzie

Jeżeli mąż w czasie trwania małżeństwa wziął samochód w leasing była żona może domagać się rozliczenia praw z leasingu przy podziale majątku wspólnego po rozwodzie. Prawa z leasingu wchodzą w skład majątku wspólnego.

Koszty i korzyści z leasingu

W chwili zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami. Nabyte w trakcie trwania małżeństwa przedmioty i prawa stanowią majątek wspólny małżonków. W tym celu z majątku wspólnego mogą być także ponoszone pewne wydatki. W przypadku zawarcia umowy leasingu wydatki te wiążą się z koniecznością spłacania rat leasingowych. W zamian za to małżonkowie zyskują prawo do korzystania z samochodu, a najczęściej także prawo wykupienia pojazdu po zakończeniu trwania umowy.

Wykup leasingu przed rozwodem

Samochód wzięty w leasing do chwili całkowitej spłaty rat stanowi własność leasingodawcy. Jak już wspomniano, w przypadku zawarcia umowy leasingu z tzw. opcją wykupu leasingobiorca ma prawo wykupienia przedmiotu leasingu po upływie czasu, na który umowa została zawarta. W sytuacji, gdy raty leasingowe zostały w całości spłacone przed rozwiązaniem małżeństwa wykupiony samochód wchodzi do majątku wspólnego małżonków i po rozwodzie podlega podziałowi tak, jak każdy inny składnik tego majątku.

Spłata rat leasingu po rozwodzie

Problem pojawia się, gdy umowa leasingu została zawarta przez jednego z małżonków w czasie obowiązywania wspólności majątkowej małżeńskiej, raty leasingowe były spłacane w przeważającej części z majątku wspólnego, lecz do całkowitej spłaty rat i wykupu samochodu doszło dopiero po ustaniu wspólności majątkowej. Kwestia rozliczenia w opisanej sytuacji kosztów i korzyści z umowy leasingu stała się przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego w postanowieniu z dnia 28 stycznia 2015 r., II CSK 322/14.

Majątek wspólny i rozliczenia małżonków

Sąd Najwyższy podkreślił, że jeżeli między małżonkami istniała wspólność majątkowa, to wynikające z umowy leasingu prawo do korzystania z przedmiotu umowy (np. samochodu) oraz roszczenie o jego wykup wchodzą do majątku wspólnego małżonków, a nie do majątku osobistego leasingobiorcy, a co za tym idzie koszty uzyskania tych praw nie mają charakteru nakładów na majątek odrębny. Podział majątku następuje według stanu istniejącego w chwili ustania wspólności majątkowej, późniejsze wykupienie przedmiotu leasingu przez stronę umowy jest tylko realizacją roszczenia o nabycie prawa majątkowego przysługującego małżonkom wspólnie. Wykupiony przedmiot leasingu wejdzie więc w skład majątku wspólnego małżonków. W konsekwencji, w ramach podziału majątku małżonek, który nie był stroną umowy może domagać się rozliczenia praw z leasingu, lecz nie może żądać zwrotu poniesionych z tego tytułu wydatków. Innymi słowy, małżonkowi, który po orzeczeniu rozwodu wykupił pojazd, przysługuje roszczenie o zwrot połowy wartości rat leasingowych jakie uiszczał po ustaniu małżeństwa. Drugiemu z małżonków przypadnie natomiast połowa wartości wykupionego samochodu.

29 komentarzy
 • Emilia
  Posted at 12:24h, 05 lutego Odpowiedz

  Witam serdecznie,
  mam bardzo ważne pytanie a zarazem prośbę:
  Mąż wziął samochód w leasing na swoją firmę, spłacił leasing bo zauważyłam że zmieniły się rejestracje samochodu, z rejestracji leasingodawcy na tam gdzie jest zameldowany I w tym momencie jest kluczowe pytanie: jeżeli spłacił wszystkie raty i wykupił samochód mimo że było to na firmę to czy potem idzie to do wspólnego majątku małżeństwa podkreślam że nie mamy rozdzielności majątkowej.
  Chciałabym powiedzieć że mamy niepełnosprawne dziecko i tylko dlatego potrzebny mi jest samochód a niestety mąż nie uczestniczy w wychowaniu i potrzeb dziecka.
  Będę bardzo bardzo wdzięczna za odpowiedź.

  • Kancelaria
   Posted at 14:14h, 07 lutego Odpowiedz

   W sytuacji, gdy raty leasingowe zostały w całości spłacone przed rozwiązaniem małżeństwa wykupiony samochód wchodzi do majątku wspólnego małżonków i po rozwodzie podlega podziałowi tak, jak każdy inny składnik tego majątku.

 • Emilia
  Posted at 12:20h, 05 lutego Odpowiedz

  Witam serdecznie mam bardzo ważne pytanie a zarazem prośbę:
  Mąż wziął samochód w leasing na swoją firmę, spłacił leasing bo zauważyłam że zmieniły się rejestracje samochodu, z rejestracji leasingodawcy na tam gdzie jest zameldowany I w tym momencie jest kluczowe pytanie: jeżeli spłacił wszystkie raty i wykupił samochód mimo że było to na firmę to czy potem idzie to do wspólnego majątku małżeństwa podkreślam że nie mamy rozdzielności majątkowej.
  Chciałabym powiedzieć że mamy niepełnosprawne dziecko i tylko dlatego potrzebny mi jest samochód a niestety mąż nie uczestniczy w wychowaniu i potrzeb dziecka.
  Będę bardzo bardzo wdzięczna za odpowiedź.

  • Kancelaria
   Posted at 14:14h, 07 lutego Odpowiedz

   W sytuacji, gdy raty leasingowe zostały w całości spłacone przed rozwiązaniem małżeństwa wykupiony samochód wchodzi do majątku wspólnego małżonków i po rozwodzie podlega podziałowi tak, jak każdy inny składnik tego majątku.

   • Rafał
    Posted at 18:21h, 03 października Odpowiedz

    Dzień dobry,
    W sytuacji, gdy raty leasingowe zostały w całości spłacone przed rozwiązaniem małżeństwa wykupiony samochód wchodzi do majątku wspólnego małżonków i po rozwodzie podlega podziałowi tak, jak każdy inny składnik tego majątku.

    Jak wygląda podział majątku w sytuacji, gdy reszta rat została spłacona z majątku osobistego?

 • Jarosław Kopczyński
  Posted at 19:15h, 02 listopada Odpowiedz

  Wszystko fajnie. Umowa leasingu zawarta w trakcie związku i była wspólność majątkowa. W trakcie umowy lesingu zniesienie wspólwłasności majątkowej. Reszta rat spłacana przeze mnie. Na koniec umowy leasingowej nie chciałem wykupić auta. Było przygotowane nowe auto i wstępnie ustalona nowa umowa leasingu. Niemniej sytuacja mnie zmusiła do wykupu auta. Otrzymałem darowiznę celowa na wykup auta, pochodzącej od rodziny. W umowie darowizny środków finansowych zawarte są informacje sa jaki cel jest darowizna,. Wyrok sądu o rozdzielczości majątkowej był z datą wsteczną. W okresie od wyprowadzki zony do czasu wyroku nie mogłem podpisać żadnej umowy, brak oficjalnego zniesienia współwłasności.
  Nadmieniam że jeszcze żona bez ustaleń i uzgodnień użytkowała i nadal użytkuje auto pochodzące ze wspólności majątkowej. Mimo woelu próśb nie ustaliła zasad wspólnego korzystania ze wspólnego auta.
  Pytanie: czy również w tym przypadku auto wchodzi w majątek wspólny, cz też osobisty.

  • Kancelaria
   Posted at 15:34h, 05 listopada Odpowiedz

   W obecnej sprawie posiadamy za mało informacji, aby udzielić rzetelnej odpowiedzi. Przy skomplikowanych stanach faktycznych, w celu uzyskania dokładnej i rzetelnej odpowiedzi, radzimy udać się do Kancelarii Prawnej.

 • Janek
  Posted at 16:57h, 22 października Odpowiedz

  Najem długoterminowy samochodu. Działalność gospodarczą rozpocząłem przed zawarciem związku małżeńskiego. Prowadzę ją samodzielnie bez pomorzy żony. Wszystkie zakupu na firmę realizowane są z jej zysku. Jak wygląda sytuacja podziału majątku jeśli chodzi o najem długoterminowy samochodu oraz czy to prawda, że zyski w firmie nie stanową majątku wspólnego>

  • Kancelaria
   Posted at 15:38h, 05 listopada Odpowiedz

   W obecnej sprawie posiadamy za mało informacji, aby udzielić rzetelnej odpowiedzi. W skomplikowanych stanach faktycznych, wymagających dogłębnej analizy sprawy zalecamy udanie się do Kancelarii Prawnej.

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ