Leasing po rozwodzie

Leasing po rozwodzie

Jeżeli mąż w czasie trwania małżeństwa wziął samochód w leasing była żona może domagać się rozliczenia praw z leasingu przy podziale majątku wspólnego po rozwodzie. Prawa z leasingu wchodzą w skład majątku wspólnego.

Koszty i korzyści z leasingu

W chwili zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami. Nabyte w trakcie trwania małżeństwa przedmioty i prawa stanowią majątek wspólny małżonków. W tym celu z majątku wspólnego mogą być także ponoszone pewne wydatki. W przypadku zawarcia umowy leasingu wydatki te wiążą się z koniecznością spłacania rat leasingowych. W zamian za to małżonkowie zyskują prawo do korzystania z samochodu, a najczęściej także prawo wykupienia pojazdu po zakończeniu trwania umowy.

Wykup leasingu przed rozwodem

Samochód wzięty w leasing do chwili całkowitej spłaty rat stanowi własność leasingodawcy. Jak już wspomniano, w przypadku zawarcia umowy leasingu z tzw. opcją wykupu leasingobiorca ma prawo wykupienia przedmiotu leasingu po upływie czasu, na który umowa została zawarta. W sytuacji, gdy raty leasingowe zostały w całości spłacone przed rozwiązaniem małżeństwa wykupiony samochód wchodzi do majątku wspólnego małżonków i po rozwodzie podlega podziałowi tak, jak każdy inny składnik tego majątku.

Spłata rat leasingu po rozwodzie

Problem pojawia się, gdy umowa leasingu została zawarta przez jednego z małżonków w czasie obowiązywania wspólności majątkowej małżeńskiej, raty leasingowe były spłacane w przeważającej części z majątku wspólnego, lecz do całkowitej spłaty rat i wykupu samochodu doszło dopiero po ustaniu wspólności majątkowej. Kwestia rozliczenia w opisanej sytuacji kosztów i korzyści z umowy leasingu stała się przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego w postanowieniu z dnia 28 stycznia 2015 r., II CSK 322/14.

Majątek wspólny i rozliczenia małżonków

Sąd Najwyższy podkreślił, że jeżeli między małżonkami istniała wspólność majątkowa, to wynikające z umowy leasingu prawo do korzystania z przedmiotu umowy (np. samochodu) oraz roszczenie o jego wykup wchodzą do majątku wspólnego małżonków, a nie do majątku osobistego leasingobiorcy, a co za tym idzie koszty uzyskania tych praw nie mają charakteru nakładów na majątek odrębny. Podział majątku następuje według stanu istniejącego w chwili ustania wspólności majątkowej, późniejsze wykupienie przedmiotu leasingu przez stronę umowy jest tylko realizacją roszczenia o nabycie prawa majątkowego przysługującego małżonkom wspólnie. Wykupiony przedmiot leasingu wejdzie więc w skład majątku wspólnego małżonków. W konsekwencji, w ramach podziału majątku małżonek, który nie był stroną umowy może domagać się rozliczenia praw z leasingu, lecz nie może żądać zwrotu poniesionych z tego tytułu wydatków. Innymi słowy, małżonkowi, który po orzeczeniu rozwodu wykupił pojazd, przysługuje roszczenie o zwrot połowy wartości rat leasingowych jakie uiszczał po ustaniu małżeństwa. Drugiemu z małżonków przypadnie natomiast połowa wartości wykupionego samochodu.

29 komentarzy
 • Anna Nowak
  Posted at 00:02h, 12 lipca Odpowiedz

  Umowa leasingowa została zawarta przed ślubem. Raty częściowo były płacone z majątku wspólnego. Wykup pojazdu nastąpił w trakcie trwania Małżeństwa czy samochód jest wliczany w majątek wspólny czy w majątek osobisty?

  • Kancelaria
   Posted at 15:53h, 14 lipca Odpowiedz

   Przekazane dane nie są wystarczające aby udzielić jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie. W szczególności w pytaniu nie sprecyzowała Pani, kto zawarł umowę leasingu.
   Co do zasady jeżeli do wykupu przedmiotu leasingu dojdzie w czasie trwania małżeństwa, to należy on do majątku wspólnego małżonków. Jednakże, dla wiążącej odpowiedzi należało by przeanalizować daną sytuację, w tym umowę leasingową.

 • Dorota
  Posted at 14:20h, 10 grudnia Odpowiedz

  W moim przypadku samochód był wzięty przez męża w leasing – w trakcie trwania małżeństwa. Auto użytkowałam przed rozwodem jak i po rozwodzie. Oboje jesteśmy zgodni, że samochód zostaje dla mnie. Spłata leasingu nastąpi w grudniu czyli już po rozwodzie. Wszystkie należności za auto do tej pory płacił mąż z konta firmowego. Nie ma między Nami sporu. Mieliśmy wspólność ustawową ale do dzisiaj nie mamy podziału majątku. Czy mogę zarejestrować samochód bezpośrednio na siebie czy jednak musi być spisana jakaś umowa między Nami.

  • Kancelaria
   Posted at 14:40h, 18 grudnia Odpowiedz

   Odpowiedź znajdzie Pani na naszym blogu. Wszystkie formalności z samochodem proszę załatwiać bezpośrednio u Leasingodawcy.

 • Natalia
  Posted at 12:12h, 28 lutego Odpowiedz

  Witam, jesteśmy z mężem przed wizytą u notariusza w sprawie podziału majątku przed rozwodem. Mamy auto w leasingu, które mąż ma na swoją firmę. Opłaca raty w konta służbowego. Ustaliliśmy słownie, że autem będę ja jeździła po rozwodzie, a mąż będzie płacił raty i wykupi później auto i na mnie przepisze. Czy możemy będąc u notariusza poruszyć tę kwestię, żebym miała zabezpieczenie w przyszłości, jakby mąż chciał auto odebrać?

  • Kancelaria
   Posted at 13:59h, 06 marca Odpowiedz

   Jeżeli Pani mąż założył działalność gospodarczą w trakcie trwania małżeństwa, a nakłady na nią czynione były z Państwa majątku wspólnego, to przedsiębiorstwo to wraz z jego wszystkimi składnikami wchodzi w skład majątku wspólnego i przy rozwodzie podlega podziałowi.
   W nawiązaniu do powyższego, umowa leasingu pojazdu zawarta w ramach prowadzenia działalności gospodarczej męża, również wchodzi w skład majątku wspólnego. Wobec tego, zgodnie z tym co Kancelaria podała na blogu w artykule pod linkiem http://www.kww.pl/leasing-po-rozwodzie/ pani mąż w przypadku wykupienia przedmiotowego samochodu po rozwodzie, będzie mógł domagać się od pani połowy wartości rat leasingowych jakie uiszczał po ustaniu małżeństwa. Pani natomiast przypadnie połowa wartości wykupionego samochodu. By w przyszłości uniknąć sporu o samochód proszę skonsultować Państwa uzgodnienia z notariuszem.

 • Karol
  Posted at 21:56h, 08 września Odpowiedz

  Dzień Dobry,
  Podjęliśmy wraz z małżonką decyzje na temat wzięcia rozwodu i pojawiło się pytanie odnośnie auta wziętego w leasing.
  Leasing jest formalnie na małżonkę gdyż prowadzi ona działalność, auto jest jednak użytkowane przeze mnie i co najważniejsze raty są również spłacane w pełni przez mnie. Zakładam, że auto będzie trzeba spłacać jeszcze przez ok 3 lata po rozwodzie i ustaleniu rozdzielności majątkowej.
  Osobiście chętnie pomogę w spłacaniu rat bo żona tego nie „dźwignie” (będą również przy niej dzieci więc auto jest potrzebne), pytanie jednak w jaki sposób mogę się zabezpieczyć (notarialny dokument?) by po spłaceniu, wykupieniu i sprzedaży auta połowa jego wartości należała się również mnie.

  • Kancelaria
   Posted at 11:07h, 12 września Odpowiedz

   Tak jak już napisałam we wcześniejszym wpisie na blogu, późniejsze wykupienie przedmiotu leasingu przez stronę umowy jest wyłącznie realizacją roszczenia o nabycie prawa majątkowego przysługującego małżonkom wspólnie. Oznacza to, że wykupiony przedmiot leasingu (samochód) wejdzie w skład majątku wspólnego małżonków.
   W ramach podziału majątku może się Pan domagać rozliczenia praw z leasingu, aczkolwiek bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych z tego tytułu wydatków. W przypadku wykupu samochodu przez jednego z małżonków po orzeczeniu rozwodu, drugi z małżonków będzie mógł ubiegać się o zwrot połowy wartości rat leasingowych, jakie ten wpłacał po ustaniu małżeństwa.
   W przedmiocie prawa do samochodu oraz jego ewentualnej spłaty pieniężnej z tego tytułu rozstrzygnie sąd w postanowieniu, zatem akt notarialny nie będzie tu potrzebny.

 • Krzysiek
  Posted at 13:42h, 26 stycznia Odpowiedz

  A co jesli w takiej sytuacji jak wyzej, nie dochodzi do wykupu samochodu bo jest to najem na 3 lata. Czyli place raty w trakcie małżenstwa. Za chwię podpisujemy rozdzielność ale samochodu ja pozniej nie wykupuje. Dodam ze na umowie kupna sprzedazy jest tylko moj podpis.
  CO w takiej sytuacji

  • Kancelaria
   Posted at 09:34h, 14 lutego Odpowiedz

   Najem samochodu jest tylko uprawieniem do korzystania z niego. Podpisując rozdzielność majątkową przypuszczam, że nie dzielicie Państwo majątku wspólnego. Napisał pan, że nie zamierza wykupić samochodu. Zatem, proszę napisać jak brzmi konkretne pytanie.

 • Jan Łukosz
  Posted at 12:08h, 18 sierpnia Odpowiedz

  Witam. Moja sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Była żona po rozwodzie sama splacala raty leasingowe. Jednak samochód był zakupiony w trakcie małżeństwa. Teraz niedawno go wykupiła i przerejestrowala na siebie. Czy mogła tak postąpić?

  • Kancelaria
   Posted at 11:23h, 09 lipca Odpowiedz

   W przypadku, gdy koszty spłaty rat nie są pokryte z majątku wspólnego, auto może przejść po zakończeniu umowy leasingowej na osobę, która ją zawarła. Jednakże, były współmałżonek może domagać się rozliczenia praw z leasingu, albowiem prawa te stanowią element majątku wspólnego, ponieważ zakładam, że umowa leasingu została zawarta w trakcie trwania małżeństwa.
   Wykupienie przedmiotu leasingu przez stronę umowy po ustaniu wspólności majątkowej jest tylko realizacją roszczenia o nabycie prawa majątkowego przysługującego małżonkom wspólnie. Wykupiony samochód będzie stanowić element majątku wspólnego małżonków. Wobec tego małżonek nie będący stroną umowy może domagać się rozliczenia praw z leasingu. Panu przypadnie połowa wartości wykupionego samochodu, natomiast żona będzie mogła się domagać zwrotu połowy wartości rat leasingowych spłacanych przez siebie po rozwodzie, ponieważ stanowią one wydatki z jej majątku osobistego na majątek wspólny.

 • Sylwester
  Posted at 15:04h, 19 kwietnia Odpowiedz

  Witam , jesteśmy z żoną w trakcie podziału majątku i zainteresowała mnie kwestia rozliczenia leasingu .Umowę leasingu podpisałem w okresie wspólności majątkowej ale po kilku miesiącach podpisaliśmy intercyze ,raty leasingowe spłacałem samodzielnie w związku z prowadzoną przezemnie działalnością gospodarczą jak w takim przypadku będzie wyglądało rozliczenie leasingów jeśli zdecydowaną większość Art zapłaciłem po intercyze. Z góry dziękuję za informację .Pozdrawiam

  • Kancelaria
   Posted at 11:23h, 09 lipca Odpowiedz

   Z uwagi na fakt, że umowa leasingu została zawarta w czasie trwania wspólności majątkowej, to wynikające z umowy leasingu uprawnienia, tj. prawo do korzystania z przedmiotu umowy oraz roszczenie o jego wykup wchodzą do majątku wspólnego Pana i żony. Uprawnienia z umowy leasingu będą więc podlegały podziałowi w ramach postępowania o podział majątku wspólnego.

   Ponieważ raty leasingowe w przeważającej mierze były spłacane przez Pana samodzielnie po zawarciu intercyzy, to w ramach podziału majątku może Pan domagać się rozliczenia nakładów poczynionych ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny, tj. zwrotu połowy rat leasingowych zapłaconych po zawarciu intercyzy.

 • Grzegorz
  Posted at 20:04h, 10 kwietnia Odpowiedz

  A co z innymi, obowiązkowymi opłatami za pojazd po ustaniu wspólności majątkowej, a przed podziałem (np. ubezpieczenie, naprawy, przeglądy, itp)?

  • Kancelaria
   Posted at 11:23h, 09 lipca Odpowiedz

   Szanowna Pani,

   Orzekając o rozwodzie, sąd z urzędu w treści wyroku rozwodowego orzeka także o władzy rodzicielskiej oraz miejscu zamieszkania małoletnich dzieci byłych małżonków. W zależności od tego, co uzna za zgodne z dobrem dziecka, powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom lub tylko jednemu i tym też kieruje się określając, z kim dziecko będzie zamieszkiwać. Zatem to nie mąż, a sąd będzie decydować o tym, z którym z Państwa zamieszka córka.

   Sąd podejmuje takie rozstrzygnięcie na podstawie okoliczności przedstawionych przez Państwa i udowodnionych w trakcie trwania sprawy rozwodowej: znaczenie będzie miało na przykład to, który z rodziców głownie opiekował się dzieckiem, który z rodziców spędzał z nim więcej czasu, z którym z rodziców dziecko jest bardziej związane, który z rodziców ma lepsze predyspozycje wychowawcze, ale także to, czy dany rodzic będzie w stanie zapewnić dziecku odpowiednie warunki np. mieszkaniowe. Swoje zaangażowanie w wychowywanie dziecka można wykazać przed sądem za pomocą różnych środków dowodowych, np. opinii wychowawcy przedszkolnego lub zeznań świadków.

   Orzekając w kwestii władzy rodzicielskiej, pieczy i kontaktów z dzieckiem sądy często opierają się również na opinii tzw. Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów. Zespół taki składa się pedagogów i psychologów. Przeprowadza on badania pedagogiczne, psychologiczne oraz lekarskie na zlecenia sądu i na ich podstawie wydaje opinię, której przedmiotem jest na przykład ustalenie więzi uczuciowych łączących badane osoby, charakterystyka psychologiczna badanych, czy określenie predyspozycji opiekuńczo wychowawczych rodziców.

 • Iwona
  Posted at 19:02h, 16 lutego Odpowiedz

  Moja sytuacja dokładnie taka jak w opisanym przykładzie. Jestesmy w trakcie procesu rozwodowego. Prawo do wykupu samochodunabyliśmy na początku roku 2014 (połowa wartości opłacona z majątku wspólnego, pozostała kwota – Leasing) mieliśmy wspólnotę majątkowa do marca 2016, maż wykupił samochod (fakturę otrzymał na działalność gospodarcza, zawieszona od października) 2015) w styczniu 2017 roku. Twierdzi ze samochod nie jest moim majątkiem, chce go sprzedać. Pytanie czy ja moge na ta sprzedaż nie wyrazić zgody, jesli nadal jestem współwłaścicielem (zgodnie z tym co napisane w powyzsz artykule)?

  • Kancelaria
   Posted at 11:23h, 09 lipca Odpowiedz

   Dzień dobry,
   W przypadku, gdy Pani mąż obydwoje jesteście wpisani do dowodu rejestracyjnego jako współwłaściciele samochodu wtedy mąż bez Pani zgody nie może sprzedać samochodu albowiem jest Pani stroną umowy sprzedaży i powinna ją podpisać.
   Jeżeli zaś, mąż sam jest wpisany do dowodu rejestracyjnego to może dokonać jego sprzedaży (,co często ma miejsce w praktyce). Gdyby trzymać się ściśle litery prawa to na czynności przekraczające zwykły zarząd powinien wyrazić zgodę, drugi małżonek, a niewątpliwie do takich zalicza się umowa sprzedaży samochodu.
   Niewątpliwie samochód lub jego wartość (,gdy dojdzie do jego sprzedaży) wchodzi w skład majątku wspólnego i będzie podlegać rozliczeniu w przypadku złożenia do sądu wniosku o podział majątku wspólnego.

 • Grzegorz
  Posted at 18:02h, 06 stycznia Odpowiedz

  Witam, jesteśmy z żoną w trakcie rozwodu. Półtora roku temu podpisaliśmy rozdzielność majątkową. Żona dodatkowo , postanowiła sądzić się o podział majątku. Miałem firmę transportową i sporo samochodów w leasingu. Część samochodów została sprzedana w trakcie wspólnoty majątkowej, natomiast pozostałe auta zostały spłacone przeze mnie po ustaniu wspólnoty majątkowej, a następnie sprzedane. Pełnomocnik żony domaga się ode mnie spłaty na rzecz żony połowy wszystkich rat leasingowych, bo to się żonie należy. Czy tak jest w rzeczywistości?

  • Kancelaria
   Posted at 11:22h, 09 lipca Odpowiedz

   Dzień dobry,

   Pana pytanie dotyczy kwestii rozliczenia sytuacji kosztów i korzyści z umowy leasingu. Była ona poruszona na naszym blogu w artykule „Leasing po rozwodzie”. Jednak przypomnę, że gdy umowa leasingu została zawarta przez jednego z małżonków w czasie obowiązywania wspólności majątkowej małżeńskiej, raty leasingowe były spłacane w przeważającej części z majątku wspólnego, lecz do całkowitej spłaty rat i wykupu samochodu doszło dopiero po ustaniu wspólności majątkowej, sprawa wygląda następująco: Wynikające z umowy leasingu prawo do korzystania z przedmiotu umowy (np. samochodu) oraz roszczenie o jego wykup wchodzą do majątku wspólnego małżonków, a nie do majątku osobistego leasingobiorcy, jeśli umowa zawarta była w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej. W związku z tym koszty uzyskania tych praw nie mają charakteru nakładów na majątek odrębny. Innymi słowy wykupione samochody wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków. Oznacza to, że w sytuacji podziału wspólnego majątku, ten małżonek, który nie był stroną umowy, może domagać się rozliczenia praw z leasingu, ale nie może żądać zwrotu poniesionych z tego tytułu wydatków. W konsekwencji żonie przypadnie połowa wartości wykupionego samochodu, natomiast Pan będzie mógł się domagać zwrotu połowy wartości rat leasingowych spłacanych przez siebie po ustaniu wspólności majątkowej, ponieważ stanowiły one wydatki z Pana majątku osobistego do majątku wspólnego.

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ