Bez kategorii

Obowiązek alimentacyjny w pierwszym momencie kojarzy się z dostarczaniem środków utrzymania przez rodzica na rzecz dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Należy jednak pamiętać, iż Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy nakłada wzajemny obowiązek alimentacyjny również na małżonków i krewnych. Wysokość należnego alimentowanemu świadczenia kolejno zależna jest od: -...

  Z ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności m.in. wynika obowiązek meldunkowy obywateli polskich. Może on polegać na zameldowaniu bądź wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego bądź zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z nasiloną migracją...