Posiadanie majątku a niedostatek

Posiadanie majątku a niedostatek

Obowiązek alimentacyjny w pierwszym momencie kojarzy się z dostarczaniem środków utrzymania przez rodzica na rzecz dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Należy jednak pamiętać, iż Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy nakłada wzajemny obowiązek alimentacyjny również na małżonków i krewnych. Wysokość należnego alimentowanemu świadczenia kolejno zależna jest od:

popadnięcia w niedostatek,

– usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego,

– od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Sąd Okręgowy w Słupsku w wyroku z dnia 7 lutego 2014 r. (sygn. akt IV Ca 34/14) wskazał, że,,Niedostatek występuje nie tylko wtedy, gdy uprawniony do alimentacji (wierzyciel alimentacyjny) nie ma żadnych środków utrzymania, lecz także wówczas, gdy osoba uprawniona nie może w pełni zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb.’’

Codziennym są sytuacje, kiedy na skutek choroby czy osiągnięcia sędziwego wieku osoby popadają w niedostatek. Nie posiadają środków pieniężnych niezbędnych do pokrycia swoich podstawowych potrzeb takich jak zakup jedzenia, leków czy opłacenie rachunków. Są jednak w posiadaniu majątku. Często są to nieruchomości gruntowe czy domy rodzinne o ponadprzeciętnych powierzchniach użytkowych.

Na uwagę zasługuje fakt, iż sądy podnoszą, że w niedostatku nie pozostaje ten, który jest w posiadaniu majątku, jakiego zbycie pozwoliłoby mu zaspokajać własne usprawiedliwione potrzeby. Wobec powyższego trudno wymagać od zobowiązanego do alimentacji zaspokajania potrzeb uprawnionego, który ciężar swego utrzymania może ponieść własnymi środkami i siłami, a zamiast tego chce go przerzucić na innych. Nie wymaga się od uprawnionego do otrzymywania świadczenia alimentacyjnego, aby wyzbył się składników majątku, które są niezbędne do codziennego życia jak choćby wyposażenia domu w sprzęty AGD czy RTV, a jedynie wyprzedaży majątku o charakterze ponadstandardowym, dzięki czemu uzyskałby środki umożliwiające utrzymanie się przez określony czas bez pomocy rodziny.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ