Bez kategorii

Chcę spisać testament u notariusza i wydziedziczyć męża, który opuścił rodzinę i nie płacił na dzieci alimentów. Czy po mojej śmierci taki testament będzie zawsze ważny, czy też sąd będzie sprawdzał czy miała rację wydziedziczając męża? Anna   Ma Pani rację, że najlepiej testament wraz z wydziedziczeniem spisać w Kancelarii Notarialnej albowiem wtedy...

Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje matce, ojcu oraz opiekunowi faktycznemu dziecka (w zależności od uzyskiwanego dochodu miesięcznie) za pierwsze i każde kolejne dziecko do dnia ukończenia przez nie 18 roku życia. Za członków rodziny w świetle przepisu art. 2 pkt 16 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, uznaje się jednocześnie...

Na mocy ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dokonano zmian dotyczących przestępstwa niealimentacji oraz kar z tym związanych Obecnie, trzymiesięczne opóźnienie w płaceniu alimentów jest traktowane jako przestępstwo niealimentacji.   Ustawa przewiduje dla sprawcy następujące kary: - grzywny, - ograniczenia wolności -...