Bez kategorii

Fiskus wydał najnowszą interpretację 0115-KDIT2.4011.258.2020.1.MM na podstawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej złożonego w oparciu o następujący stan faktyczny: wnioskodawca przewidział, iż jego pracownicy mogą korzystać z samochodów służbowych w leasingu do celów prywatnych, ale po uprzednim zawarciu w tym przedmiocie umowy. Zadaniem dyspozytorów floty było dokonywanie bieżącego rozliczenia przebiegu i...

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych? Rejestr ten to system, w którym gromadzi się dane beneficjentów rzeczywistych tzn. podmiotów sprawujących bezpośrednią bądź pośrednią kontrolę nad spółką. Dokonując zgłoszenia do CRBR informacji o rzeczywistym beneficjencie, oprócz danych spółki, podaje się dane identyfikacyjne beneficjenta czyli członka organu bądź wspólnika, który jest uprawniony do reprezentowania...

Rodzice, którym przysługuje władza rodzicielska mają prawo samodzielnego decydowania o sprawach dziecka zarówno tych istotnych jak i mniej ważnych. Mogą decydować o osobie i majątku małoletniego. Na mocy art. 97 par. 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzic sprawujący opiekę nad małoletnim, może sprzeciwić się decyzji jaką podjął drugi z rodziców...