Bez kategorii

Jeżeli jesteś opiekunem osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, nie możesz dowolnie dysponować jej majątkiem. To znaczy, że jeżeli ubezwłasnowolniony posiada np. mieszkanie, dom czy też wartościowy samochód, zanim podejmiesz decyzję o jego sprzedaży zobowiązany jesteś uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na podjęcie tej czynności w imieniu i na rzecz ubezwłasnowolnionego. Nie mają znaczenia twoje intencje...

Osoby odpowiedzialne za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia u innej osoby, zobowiązane są do naprawienia szkody, którą swoim działaniem bądź zaniechaniem wyrządziły. Najczęstszą przyczynę odpowiedzialności za szkodę osobową stanowią nagminne wypadki komunikacyjne. Podstawę odpowiedzialności sprawcy stanowi przepis art. 444 kc. Dotychczas w praktyce z tytułu odpowiedzialności za szkodę, poszkodowany mógł dochodzić...