Bez kategorii

W dniu 13 sierpnia 2020 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował informację dla pracodawców, w której przestrzega ich przed swobodnym sprawdzaniem poczty elektronicznej zatrudnionego pracownika. W 2018 r. do obowiązującego Kodeksu pracy został dodany przepis art. 22 3 stanowiący o tym, że pracodawca, który zabiega o efektywną organizację czasu pracy pracownika...

Jeżeli jesteś opiekunem osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, nie możesz dowolnie dysponować jej majątkiem. To znaczy, że jeżeli ubezwłasnowolniony posiada np. mieszkanie, dom czy też wartościowy samochód, zanim podejmiesz decyzję o jego sprzedaży zobowiązany jesteś uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na podjęcie tej czynności w imieniu i na rzecz ubezwłasnowolnionego. Nie mają znaczenia twoje intencje...