Sprzedaż domu ubezwłasnowolnionej matki

Sprzedaż domu ubezwłasnowolnionej matki

Jeżeli jesteś opiekunem osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, nie możesz dowolnie dysponować jej majątkiem.

To znaczy, że jeżeli ubezwłasnowolniony posiada np. mieszkanie, dom czy też wartościowy samochód, zanim podejmiesz decyzję o jego sprzedaży zobowiązany jesteś uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na podjęcie tej czynności w imieniu i na rzecz ubezwłasnowolnionego.

Nie mają znaczenia twoje intencje oraz sytuacja finansowa.

To znaczy, że mimo iż straciłeś pracę, a utrzymujesz pozostawionego pod twoją opieką ubezwłasnowolnionego i spieniężenie jego majątku jest niezbędnym dla waszego bezpieczeństwa socjalno-bytowego, nie unikniesz konieczności uzyskania zgody sądu na podjęcie czynności prawnej jaką jest rozporządzenie majątkiem ubezwłasnowolnionego.

Czynność dokonana bez zgody sądu jest dotknięta sankcją bezwzględnej nieważności.

W takim razie jak uzyskać zgodę sądu na sprzedaż majątku osoby ubezwłasnowolnionej?

Sporządź wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego majątku ubezwłasnowolnionego. W treści wniosku wskaż, jaką czynność w imieniu i na rzecz ubezwłasnowolnionego chcesz dokonać. W przypadku sprzedaży rzeczy bądź nieruchomości należącej do majątku ubezwłasnowolnionego, wskaż tę rzecz oraz jej wartość. We wniosku musisz wykazać, że sprzedaż jest korzystna dla ubezwłasnowolnionego tzn. nie odbędzie się z jego pokrzywdzeniem i naruszeniem przysługujących mu praw.

Dla przykładu: ubezwłasnowolniony jest właścicielem piętrowego domu o dużej powierzchni, który wymaga nakładów finansowych na utrzymanie. Siostra ubezwłasnowolnionego, chce sprzedać przedmiotową nieruchomość. We wniosku, o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji sprzedaży skierowanym do sądu opiekuńczego, opiekunka wskazuje, że środki ze sprzedaży przeznaczy na zakup ergonomicznego mieszkania znajdującego się na parterze nowo powstałego budynku wielorodzinnego, który będzie tańszy w utrzymaniu oraz mniejszy co ułatwi swobodne poruszanie się po lokalu choremu ubezwłasnowolnionemu bratu. Pozostałą część środków, opiekunka planuje przeznaczyć na utrzymanie i pielęgnacje ubezwłasnowolnionego brata.

Przedmiotowy wniosek złóż do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w razie braku miejsca zamieszkania – sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu.

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży majątku ubezwłasnowolnionego należą do niego i dziedziczą je jego spadkobiercy!

Przedmioty bądź nieruchomości zakupione za pieniądze pochodzące ze sprzedaży majątku podopiecznego należą do niego, toteż w razie jego śmierci, zostaną odziedziczone przez spadkobierców według porządku ustawowego.

1Comment
  • Wiersz Poleceń
    Posted at 18:22h, 12 lutego Odpowiedz

    Bardzo ciekawy blog, rzeczowy i wyważony. Od dzisiaj zaglądam regularnie. Pozdrowienia 🙂

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ