Pracodawca ponosi koszty leasingu

Pracodawca ponosi koszty leasingu

Fiskus wydał najnowszą interpretację 0115-KDIT2.4011.258.2020.1.MM na podstawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej złożonego w oparciu o następujący stan faktyczny:

wnioskodawca przewidział, iż jego pracownicy mogą korzystać z samochodów służbowych w leasingu do celów prywatnych, ale po uprzednim zawarciu w tym przedmiocie umowy. Zadaniem dyspozytorów floty było dokonywanie bieżącego rozliczenia przebiegu i zużycia paliwa. W związku z ww. rozliczeniami, pracownicy mieli na podstawie wystawionej przez pracodawcę faktury VAT ponosić koszty korzystania z samochodu w wysokości ustalonej przez pracodawcę.

Wobec tak nakreślonego stanu faktycznego, wnioskodawca zadał pytanie czy może do opodatkowanego przychodu doliczyć także opłatę leasingową?

Pracodawca stał na stanowisku, iż może doliczyć koszty leasingu do przychodu pracownika, który w jego ocenie stanowi wykorzystywanie pojazdu do celów prywatnych. Fiskus jednoznacznie uznał, że koszty leasingu zobowiązany ponosić jest pracodawca.

Fiskus podkreślił także, że przychód po stronie pracownika powstaje wtedy, gdy rzeczywiście zostaje przekazany mu samochód, który służyć mu będzie nie tylko do wypełniania obowiązków zawodowych, ale i do realizacji potrzeb prywatnych.

Jeżeli pracownik, mimo przyzwolenia na wykorzystywanie pojazdu poza godzinami pracy, tego nie robi, należy uznać, że nie uzyskuje on przychodu.

Co z rozliczeniem paliwa?

Ponadto, w przedmiotowej interpretacji fiskus wyjątkowo wskazał, że paliwo wykorzystane przez pracownika nie stanowi jego przychodu. Przyczyną zajęcia takiego stanowiska przez fiskus było to, że ze stanu faktycznego opisanego przez wnioskodawcę wynikało, że ten potrąca z wynagrodzenia pracownika wartość zużytego paliwa.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ