Ochrona uprawnień alimentacyjnych

Ochrona uprawnień alimentacyjnych

Na mocy ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dokonano zmian dotyczących przestępstwa niealimentacji oraz kar z tym związanych

Obecnie, trzymiesięczne opóźnienie w płaceniu alimentów jest traktowane jako przestępstwo niealimentacji.

 

Ustawa przewiduje dla sprawcy następujące kary:

– grzywny,

– ograniczenia wolności

– pozbawienia wolności do roku.

 

Karze podlegać będzie ten, kto miał obiektywną sposobność uzyskania środków i opłacenia nimi alimentów, a mimo to, tego nie uczynił.

 

Przestępstwo niealimentacji popełniane niezwykle często pozbawia środków materialnych bezradnych członków rodziny w tym z reguły małoletnich. W społeczeństwie rozwiniętym bardzo istotnym elementem jest zapewnienie każdemu człowiekowi szczególnie temu przygotowującemu się do samodzielnego życia minimum egzystencji w postaci środków przeznaczonych na jego utrzymanie wieku. Alimenty powinny umożliwić uprawnionemu zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu takich jak potrzeba nauki czy realizacji poprzez kulturę.

Należy jednak pamiętać, że do przestępstwa nie dojdzie w sytuacji, kiedy zobowiązany do świadczenia alimentacyjnego nie spełnia obowiązku ciążącego na nim, z przyczyn niezależnych od jego woli.. Oznacza to, iż osoba zarejestrowana jako bezrobotna, niemogąca znaleźć pracy z powodu przewlekłej choroby, z którą się zmaga nie popełni przestępstwa.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ