Przebaczając krzywdy

Przebaczając krzywdy

Chcę spisać testament u notariusza i wydziedziczyć męża, który opuścił rodzinę i nie płacił na dzieci alimentów. Czy po mojej śmierci taki testament będzie zawsze ważny, czy też sąd będzie sprawdzał czy miała rację wydziedziczając męża?

Anna

 

Ma Pani rację, że najlepiej testament wraz z wydziedziczeniem spisać w Kancelarii Notarialnej albowiem wtedy notariusz zadba aby go sformułować w sposób zgodny z prawem.

Zgodnie z treścią art. 1008 kodeksu cywilnego można wydziedziczyć spadkobiercę z następujących przyczyn:

 

–          uporczywe postępowanie niezgodne z wolą spadkodawcy oraz z zasadami współżycia społecznego;

–          dopuszczenie się przez uprawnionego z tytułu zachowku umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności bądź rażącej obrazy czci spadkobiercy czy też jego bliskich

–          oraz niewykonywanie obowiązków rodzinnych wobec testatora, mające charakter uporczywy.

 

Jeżeli mąż zachowywał się w sposób przez Panią opisany to niewątpliwie zgodnie z cytowanym przepisem postępował w sposób uporczywy niezgodnie z Pani wolą oraz z zasadami współżycia społecznego, co jest podstawą do jego wydziedziczenia.

W przypadku wydziedziczenia męża w testamencie będzie on pozbawiony także prawa do zachowku.

Każdy testament podlega kontroli sądowej pod kątem jego ważności nawet, jeżeli spisany jest w formie notarialnej. Jeżeli w testamencie zawarte jest wydziedziczenie to sąd będzie badał czy istniały ku temu ważne przyczyny. Na tę okoliczność sąd będzie przesłuchiwał uczestników postępowania o stwierdzenie nabycia spadku i mogą zostać przesłuchani także świadkowie.

W polskim prawie istnieje instytucja przebaczenia tzn., że jeżeli Pani wybaczyłaby mężowi doznane przez niego krzywdy to zapis w testamencie o jego wydziedziczeniu traci moc. Do niedawna przebaczenie, jeżeli testament został sporządzony w formie notarialnej, wymagało takiej samej formy. Aktualnie sąd stanął na stanowisku, że przebaczenie nie wymaga zachowania formy testamentowej.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ