Tarcza 3.0 a alimenty z funduszu alimentacyjnego

Tarcza 3.0 a alimenty z funduszu alimentacyjnego

Tarcza antykryzysowa 3.0 (Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Dz. U. Poz. 875) wprowadziła istotne zmiany w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2020 r. poz. 808).

Dotychczas świadczenie z Funduszu alimentacyjnego przysługiwało tym rodzinom, w których dochód w przeliczeniu na jedną osobę nie przekroczył 800,00 zł. Tarcza antykryzysowa 3.0, zmieniła to kryterium, podwyższając próg dochodowy uprawniający do otrzymania wsparcia. Obecnie świadczenie z funduszu przysługuje jeżeli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 900,00 zł.

To nie koniec zmian wprowadzonych przepisami Tarczy 3.0.

Został wprowadzony mechanizm ,,złotówka za złotówkę”. Mechanizm ten polega na tym, że w przypadku rodzin, w których uzyskiwany dochód na jednego członka rodziny przekracza wyżej wymieniony próg, uzyskają oni świadczenie, ale pomniejszone o kwotę nadwyżki nad dochodem w kwocie 900,00 zł.

Dla przypomnienia, wysokość świadczenia z Funduszu uzależniona jest od kwoty zasądzonych alimentów, jednak środki te, miesięcznie nie mogą przekroczyć 500,00 zł.

I tak, kwota minimalna, jaką będzie można uzyskać w ramach rozwiązania ,,złotówka za złotówkę” wynosi 100,00 zł.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ