Blog

Jeżeli jesteś opiekunem osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, nie możesz dowolnie dysponować jej majątkiem. To znaczy, że jeżeli ubezwłasnowolniony posiada np. mieszkanie, dom czy też wartościowy samochód, zanim podejmiesz decyzję o jego sprzedaży zobowiązany jesteś uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na podjęcie tej czynności w imieniu i na rzecz ubezwłasnowolnionego. Nie mają znaczenia twoje intencje...

W dniu 11 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Powyższa ustawa stanowi, pokłosie Polityki Nowej Szansy, a więc programu nagłaśnianego przez Ministerstwo Rozwoju. Polityka Nowej Szansy, za przedmiot obrała przedsiębiorstwa będące w kryzysowej sytuacji, które nie są w stanie poradzić sobie...