Blog

Treść art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn pozwala na zwolnienie od podatku najbliższych członków rodziny, przez co rozumie się: małżonka, rodziców, dzieci, wnuki, pasierba, rodzeństwo, ojczyma, a także macochę. Istotnym warunkiem, jaki należący do grona wyżej wymienionych bliskich musi spełnić, aby...

Jedną z przesłanek, która uzasadnia wydziedziczenie bliskich jest niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Niewątpliwie całkowite, faktyczne zerwanie kontaktu z jednym z rodziców, które trwa nieprzerwanie przez okres kilkunastu lat, a więc niemające charakteru incydentalnego uzasadnia wydziedziczenie....