Blog

Osoby odpowiedzialne za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia u innej osoby, zobowiązane są do naprawienia szkody, którą swoim działaniem bądź zaniechaniem wyrządziły. Najczęstszą przyczynę odpowiedzialności za szkodę osobową stanowią nagminne wypadki komunikacyjne. Podstawę odpowiedzialności sprawcy stanowi przepis art. 444 kc. Dotychczas w praktyce z tytułu odpowiedzialności za szkodę, poszkodowany mógł dochodzić...

Mimo licznych zapowiedzi, bon turystyczny nie zostanie przyznany świadczącym pracę pracownikom, a zamiast tego ma stanowić wsparcie rodzin. Założeniem przedmiotowego programu rządowego jest wspomożenie branży turystycznej, która odnotowała straty w związku z wybuchem pandemii COVID-19, a także kontynuacja prorodzinnej polityki państwa. Kto jest uprawniony do uzyskania bonu turystycznego? Z bonu mogą skorzystać...

Zatory płatnicze w działalności gospodarczej to codzienność. Nierzetelni kontrahenci bardzo często opóźniają się z zapłatą należności za zrealizowane usługi co może wpływać na niewypłacalność swojego partnera biznesowego. Nierzadko przedsiębiorcy dochodzą do wniosku, iż dochodzenie należności na drodze sądowej z uwagi na bardzo długi czas trwania postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz...