Regulamin

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że:

  1. administratorem moich zebranych danych osobowych jest Kubisa, Banasik, Wysocka – Spółka Partnerska Radców Prawnych z siedzibą w Katowicach (40-079), przy ul. Gliwickiej 2;
  2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania prawne;
  3. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie prawne;
  4. mam prawo dostępu do treści swoich danych do swoich danych i ich poprawiania. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam także prawo dostępu do moich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.