obowiązek meldunkowy Tag

  Z ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności m.in. wynika obowiązek meldunkowy obywateli polskich. Może on polegać na zameldowaniu bądź wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego bądź zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z nasiloną migracją...