Konsekwencje zaniedbania rodziny

Konsekwencje zaniedbania rodziny

Rodzic, który wyrządził swojemu dziecku krzywdę zajmując się nim w sposób niewłaściwy odmawiając troski duchowej oraz materialnej, a także rodzic stosujący przemoc domową nie dbający w zupełności o dobro małoletniego nie może liczyć na uzyskiwanie od niego alimentów wtedy gdy popadnie w niedostatek. W podobnej sytuacji znajdują się ci rodzice, którzy opuścili rodzinę nie interesując się jej dalszym losem.

Dorosłe, usamodzielnione dziecko, którego rodzic nie wywiązywał się w stosunku do niego z obowiązków rodzicielskich, w procesie w którym ten dochodzi alimentów, może podnieść zarzut procesowy sprzeczności roszczenia z zasadami współżycia społecznego. Powyższe wynika bezpośrednio z treści art. 1441 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Skutecznie wniesiony przez dorosłe dziecko zarzut może skutkować oddaleniem powództwa rodzica o zapewnienie mu środków utrzymania.

Wspomniane roszczenie zostanie oddalone niezależnie od tego czy zaspokajanie alimentacyjnych roszczeń rodzica nie stanowiłoby nadmiernego ciężaru dla dorosłego dziecka i materialnego bytu jego własnej rodziny.

Konkludując, rodzic w sposób rażący zaniedbujący swoje obowiązki wobec dzieci powinien mieć świadomość, iż w przyszłości nie będzie mógł liczyć na ich finansową pomoc, a sąd nie przychyli się do jego roszczeń.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ