By darowizna nie wpłynęła na wysokość spadku

By darowizna nie wpłynęła na wysokość spadku

Niektóre darowizny podlegają obowiązkowi zaliczenia na schedę spadkową.

Darowizna a spadek po zmarłym darczyńcy

Ojciec podarował nam mieszkanie. Po jego śmierci może się okazać, że otrzymamy w spadku po ojcu mniej niż rodzeństwo, gdyż będziemy zobowiązani do zaliczenia otrzymanej darowizny na naszą schedę spadkową. Obowiązek taki istnieje w razie dziedziczenia ustawowego, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu, przy dokonywaniu działu spadku między dziećmi albo między dziećmi i małżonkiem spadkodawcy. Zaliczenie na schedę spadkową polega na tym, że wartość darowizn podlegających zaliczeniu dolicza się do spadku, po czym oblicza się schedę spadkową przypadającą na każdego ze spadkobierców, a następnie każdemu z nich zalicza się na poczet jego schedy wartość dokonanej przez spadkodawcę na jego rzecz darowizny.

Zwolnienie darowizny

Przy dokonywaniu działu spadku nie uwzględnia się drobnych darowizn zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych. Jednakże również inne darowizny mogą zostać zwolnione z obowiązku zaliczenia na schedę spadkową. Wystarczy, że darczyńca złoży w tym względzie odpowiednie oświadczenie. Może to uczynić przy dokonywaniu darowizny albo w innym momencie. Forma takiego oświadczenia może być dowolna, choć dla uniknięcia wątpliwości, najlepiej zaznaczyć na piśmie, iż konkretną darowiznę czyni się bez obowiązku jej zaliczenia na schedę spadkową.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ