Co się dzieje z mieszkaniem po śmierci najemcy?

Co się dzieje z mieszkaniem po śmierci najemcy?

W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego z mocy prawa w stosunek najmu wstępują jego najbliżsi, którzy wspólnie z nim mieszkali w lokalu za jego życia.

Umowa nie wygasa

Umowa najmu lokalu mieszkalnego łączy wynajmującego właściciela mieszkania z najemcą – lokatorem. Warto wiedzieć, że z chwilą śmierci najemcy umowa taka nie zawsze wygasa. Jeżeli bowiem najbliżsi najemcy w chwili jego śmierci wspólnie z nim zamieszkiwali w wynajmowanym lokalu i w ten sposób zaspokajali swoje potrzeby mieszkaniowe, to z mocy prawa staną się oni najemcami. Skutek taki nie nastąpi jednak w razie śmierci jednego ze współnajmców.

Wstąpienie w stosunek najmu

Wstąpienie w stosunek najmu oznacza, że w treści umowy zmienia się najemca, a pozostałe warunki pozostają bez zmian. Nowi najemcy mają jednak możliwość wypowiedzenia umowy najmu z zachowaniem terminów ustawowych, chociażby była ona zawarta na czas oznaczony.

Kto może wstąpić?

Osobami najbliższymi najemcy uprawnionymi do wstąpienia w stosunek najmu są:

–  małżonek najemcy (o ile sam nie jest współnajemcą mieszkania)

–  dzieci najemcy i jego współmałżonka (również pasierbowie), w tym dzieci przysposobione

–  inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych

–  osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą (konkubent).

W razie braku takich osób stosunek najmu wygasa, a wynajmujący może zawrzeć nową umowę z nowym najemcą. Uprawnienie do wstąpienia w stosunek najmu nie przysługuje wnukom najemcy, chyba że na najemcy ciążył wobec nich obowiązek alimentacyjny, a także osobom, które opiekowały się najemcą przed jego śmiercią.

Nie wystarczy zameldowanie

Warunkiem wstąpienia w stosunek najmu jest faktyczne zamieszkiwanie z najemcą w tym lokalu w chwili jego śmierci. Co ważne, nie wystarczy samo zameldowanie w mieszkaniu. Z drugiej strony, brak zameldowania w wynajmowanym lokalu nie oznacza, że dana osoba w nim nie mieszkała. W razie sporu z właścicielem mieszkania co do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy, jego najbliżsi mogą zwrócić się do sądu o stwierdzenie, że wstąpili w stosunek najmu. Trzeba pamiętać, że instytucja wstąpienia w stosunek najmu dotyczy jedynie lokali mieszkalnych, co oznacza, że wykluczona jest możliwość jej zastosowania w przypadku najmu lokali użytkowych.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ