Czy firmy będą musiały zwracać subwencje finansowe z PFR?

Czy firmy będą musiały zwracać subwencje finansowe z PFR?

W dniu 28 maja 2020 r. wchodzi w życie, przyjęty 13 maja 2020 r. przez Polski Fundusz Rozwoju Regulamin ubiegania się o udział w rządowym programie ,,Tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”.

W związku ze zmianami w stosunku do dotychczasowego regulaminu przedmiotowego wsparcia, przedsiębiorca, który starał się o subwencję finansową, zobligowany jest do zwrotu uzyskanych pieniędzy w terminie 14 dni jeżeli udzielił nieprawdziwych oświadczeń, od których uzależnione było przyznanie wsparcia.

Jak przebiega zwrot subwencji finansowej

Zwrot pieniędzy uzyskanych tytułem wsparcia następuje na specjalny techniczny rachunek, o którym informacji udziela Bank.

O jakie nieprawdziwe oświadczenia przedsiębiorcy chodzi

Przedsiębiorca ubiegając się o finansowe wsparcie mógł popełnić błąd przy wypełnianiu wniosku polegający na złożeniu nieprawdziwego oświadczenia co do statusu prowadzonej przez niego firmy, a więc co do określenia czy jest mikro, małym czy średnim przedsiębiorcą. Ponadto firmy określając swój status mogły pominąć fakt, iż działają w ramach powiązań bądź partnerstwa, co również uzasadnia zwrot uzyskanych środków. Błąd przedsiębiorcy mógł polegać także na tym, że wniosek o subwencję został złożony przez nieupoważniony do tego podmiot tzn. np. przez osobę do tego nieumocowaną. Uchybienia te, powodują konieczność zwrotu uzyskanych świadczeń pieniężnych.

Niestety, regulamin przyjęty w nowym kształcie, który rozpocznie swoje obowiązywanie od dnia 28 maja 2020 r. będzie dotyczył także umów o subwencję podpisanych przez przedsiębiorców przed jego wejściem w życie. Powyższe spowodowane jest tym, że PFR w treści przedmiotowych umów zawarł postanowienie zgodnie z którym przysługuje mu prawo do zmian treści regulaminu przyznawania subwencji.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ