Czy można dziedziczyć po byłym małżonku?

Czy można dziedziczyć po byłym małżonku?

Spadkobiercą można stać się na podstawie powołania do dziedziczenia w testamencie, a w jego braku – jako spadkobierca ustawowy, na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

Zgodnie z przepisami o dziedziczeniu ustawowym, dziedziczenie małżonka dopuszczalne jest, gdy pozostawał on ze spadkodawcą w związku małżeńskim w chwili jego śmierci. Orzeczenie rozwodu albo separacji automatycznie wyłącza od dziedziczenia po zmarłym.

Przepisy w tej kwestii są dość rygorystyczne, gdyż nawet wystąpienie do sądu z żądaniem orzeczenia rozwodu lub separacji również powoduje wyłączenie z dziedziczenia. W tym przypadku wyłączenie nie jest jednak automatyczne i bezwzględne. Następuje ono na podstawie orzeczenia sądu, wydanego na wniosek zgłoszony przez pozostałych spadkobierców ustawowych zmarłego, dziedziczących wspólnie z małżonkiem spadkodawcy w terminie sześciu miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy. Sąd orzeka o wyłączeniu od dziedziczenia jedynie wówczas, gdy żądanie rozwodu lub separacji było uzasadnione w danej sytuacji.

Jeżeli zmarły pozostawił testament, w którym do dziedziczenia powołał byłego małżonka to nic nie stoi na przeszkodzie, by ten dziedziczył. W tym przypadku wszystko uzależnione jest bowiem od woli zmarłego.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ