Dziedziczenie składek emerytalnych

Dziedziczenie składek emerytalnych

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. członkowie OFE mogli zdecydować, czy chcą dalej pozostać w funduszach, czy też wolą, aby ich składki były w całości przekazywane do ZUS, przy czym brak dokonania wyboru w tym terminie wiązał się z automatycznym przejściem do ZUS. Jakie są konsekwencje odkładania pieniędzy w ZUS lub OFE w przypadku, gdy pracownik umiera przed przejściem na emeryturę?

Nie zawsze rodzina ma prawo do składek zmarłego

Tylko część składek emerytalnych podlega dziedziczeniu. Dotyczy to tych składek, które trafiają do II filaru, czyli na konto emerytalne w OFE oraz tzw. subkonto w ZUS. Pieniądze zgromadzone na podstawowym koncie w ZUS nie są dziedziczone. Jeżeli ktoś od początku odkładał składki tylko do ZUS (I filar), to jego pieniądze nie podlegają dziedziczeniu.

Pieniądze z OFE

Składki odłożone w OFE są dziedziczne. O śmierci bliskiego należy jednak zawiadomić fundusz, przedstawiając akt zgonu, gdyż OFE sam nie zgłosi się do spadkobiercy.
Poza tym, przy podpisywaniu umowy z OFE na prowadzenie rachunku emerytalnego można wskazać jedną, bądź kilka osób, które po naszej śmierci mają otrzymać zgromadzone przez nas składki (uposażone), przy czym nie muszą to być osoby z nami spokrewnione. Możliwe jest też późniejsze wskazanie, a także zmiana osób uprawnionych do otrzymania składek.

Sposób dziedziczenia składek z OFE

W razie śmierci członka OFE połowa składek zgromadzonych w czasie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej trafia na konto w OFE lub subkonto w ZUS jego żyjącego małżonka. Reszta środków jest wypłacana osobom wskazanym przez zmarłego w umowie zawartej z funduszem. Brak wskazania osoby uposażonej powoduje konieczność przeprowadzenia postępowania spadkowego, co tej części do środków, które nie zostały przekazane małżonkowi. Należy także wspomnieć o przysługującej uposażonemu tzw. wypłacie gwarantowanej w przypadku śmierci emeryta w ciągu pierwszych trzech lat pobierania emerytury.

Subkonto w ZUS

W 2011 r. rząd zmniejszył składkę przekazywaną do OFE z 7,3 % do 2,3 %. Różnica ta nie trafia jednak do I filaru, lecz na specjalne subkonta w ZUS. Pieniądze z subkont podlegają zaś dziedziczeniu na takich samych zasadach, jak składki w OFE. Oszczędności przeniesione z OFE do ZUS na skutek umorzenia obligacji skarbowych zgromadzonych w funduszach również zostały zapisane na subkontach w ZUS. Podobnie stanie się ze składkami emerytalnymi osób, które pomiędzy 1 kwietnia a 31 lipca zdecydowały się odejść z OFE.

12 komentarzy
 • Tomasz
  Posted at 13:40h, 02 grudnia Odpowiedz

  witam, moj tata zmarl dwa lata temu i teraz moja mama pobiera teraz emeryture po tacie. dowiedzielismy sie ze skladki po zmarlym mozna dziedziczyc .podczas wizyty w ofe powiedzieli mamie ze skladki przeszly do skarbu panstwa a w zusie powiedzieli ze tata nie byl w ofe i nie ma konta i ze mama pobiera teraz wlasnie emeyture z tych skladek i ze dziedziczenie tutaj nie wchodzi w gre. wiec pytanie czy zus ma racje? z gory dziekuje

 • piotr nowysz
  Posted at 17:34h, 11 sierpnia Odpowiedz

  witam. Moja żona 5 lat pobierała emeryturę. Czy należy się małżonkowi wypłata z pieniędzy z OFE?

 • Genowefa Grela-Morgiel
  Posted at 15:52h, 01 lutego Odpowiedz

  Mój mąż zmarł w wieku 80 lat, przebywał na re cie od 1983 r później gdzy osiągnął wiek emerytalny, otrzymał emeryturę i w 2020 r zmarł. Czy też miał jakieś pieniądze na ofe i w związku z tym pytanie czy jeszcze mogę się o nie starać.

 • Bożena
  Posted at 21:44h, 30 stycznia Odpowiedz

  Witam,dopiero teraz się dowiedziałam z internetu o subkoncie.Mój mąż był na rencie chorobowej i zmarl 20 lat temu, czy mam jeszcze szansę odzyskać pieniądze. Będę wdzięczna za odpowiedż, bo obecnie mam po mężu rentę rodzinną na stałe z zus.

 • Tomasz Nowak
  Posted at 15:47h, 20 października Odpowiedz

  Witam, proszę o pomoc w sprawie dziedziczenia. Moja mama zmarła w wieku 59lat, nie była na emeryturze. Mój ojczym po śmierci mamy zrzekł się swojej części spadku po mojej mamie potwierdzone aktem notarialnym. W ZUSIE do subkonta uposażone są 2 osoby ja i ojczym. Na jakiej zasadzie odbywa się dziedziczenie z Subkonta skoro ojciec zrzekł się spadku ??? Czy dostajemy po połowie czy on z automatu dostaje połowę a reszta jest dopiero dzielona ?

  • Kancelaria
   Posted at 15:37h, 05 listopada Odpowiedz

   Na blogu nie udzielamy porad z zakresu rent i emerytur. W celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytania zapraszamy do Naszej Kancelarii.

 • Zuzanna
  Posted at 15:27h, 06 lipca Odpowiedz

  Moi rodzice zmarli w 2004 (mama – miała 59l.) i 2005 (tata – miał 60l.). Tata zdążył pobrać przez 4 miesiące emeryturę a mama nie dożyła do emerytury. Czy w tej sprawie istnieje przedawnienie? czy mogę starać się o odzyskanie tych środków?

  • Kancelaria
   Posted at 15:27h, 06 lipca Odpowiedz

   Jeżeli spełnia Pani przepisane prawem warunki uzyskania tego świadczenia, możliwe jest uzyskanie renty rodzinnej. Dziecko może otrzymać rentę rodzinną po zmarłym rodzicu najpóźniej do ukończenia 25 roku życia, w przypadku kontynuowania nauki. Dzieci mają również prawo do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie do ukończenia 16 roku życia albo najpóźniej do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki.

   Jeśli chodzi o pieniądze ze składek, możliwe jest jedynie dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w Otwartym Funduszu Emerytalnym. W pierwszej kolejności dziedziczą je osoby, które zostały przez spadkodawcę uposażone za pomocą specjalnego oświadczenia. Jeżeli takich brak, dziedziczenie składek zgromadzonych przez spadkodawcę w OFE odbywa się zgodnie z zasadami prawa spadkowego. Należy pamiętać, że dziedziczenie środków zgromadzonych przez zmarłego w Otwartym Funduszu Emerytalnym odbywa się jedynie na wniosek uprawnionego.

 • Stefania
  Posted at 15:26h, 06 lipca Odpowiedz

  Witam. Mam pytanie odnośnie dziedziczenia składek emerytalnych. Mam zmarła we wrześniu 2016 roku, od 2 lat pobierała emeryturę jednak dwa lata temu przeniosła swoje składki z ode do zusu by mieć większą emeryturę. W związku z tym otrzymywała emeryturę mieszaną. Czy w związku z tym też należy się kwota gwarantowana osobie dziedziczącej, bo z ojcem mieli separację. Zdania z zusie są podzielone i nie wiem jak do tego podejść, a podobno subkonto w zusie mama miała. Będę wdzięczna za pomoc. StefaniaT.

  • Kancelaria
   Posted at 15:27h, 06 lipca Odpowiedz

   Składki emerytalne osób, które zdecydowały się odejść z OFE zostały zapisane na subkontach w ZUS. Pieniądze zgromadzone na subkontach podlegają dziedziczeniu na takich samych zasadach, jak składki w OFE. Dziedziczenie wchodzi jednak w grę tylko wtedy, gdy właściciel subkonta w ZUS umrze jeszcze przed przyznaniem mu świadczenia emerytalnego.

   W przypadku emeryta, który posiadał subkonto ZUS i zmarł w okresie pierwszych trzech lat pobierania emerytury należy się, jako rekompensata, wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w postaci tzw. wypłaty gwarantowanej (jest ona ustalana jako różnica między kwotą środków zewidencjonowanych na subkoncie ZUS a iloczynem liczby pełnych miesięcy, jakie upłynęły od początku miesiąca, w którym po raz pierwszy wypłacono emeryturę, do końca miesiąca, w którym nastąpiła śmierć emeryta, oraz 1/37 części kwoty zewidencjonowanej na tym subkoncie).

   Wypłata gwarantowana należy się w pierwszej kolejności wskazanej przez emeryta osobie uposażonej. W przypadku braku wskazania osoby uposażonej wypłata gwarantowana należy się współmałżonkowi, o ile w chwili śmierci emeryta pozostawał z nim we wspólności majątkowej, a w pozostałych przypadkach wypłata gwarantowana wchodzi w skład spadku.

   Odpowiedź na zadane przez Panią pytanie zależy od kilku kwestii:

   1) Czy Mama wskazała osobę uposażoną.

   Jeśli tak, to właśnie ta osoba otrzyma wypłatę gwarantowaną.

   2) Czy Rodzice pozostawali w separacji faktycznej, czy prawnej.

   Orzeczenie separacji przez sąd wiąże się z ustaniem pomiędzy małżonkami wspólności majątkowej. Jeżeli więc Mama nie wskazała osoby uposażonej, a z Ojcem pozostawała w separacji jedynie faktycznej, to osobą uprawniona do otrzymania wypłaty gwarantowanej będzie Ojciec. Natomiast jeżeli separacja została orzeczona przez sąd, to wypłata gwarantowana wejdzie w skład spadku po Mamie.

 • henryka
  Posted at 15:26h, 06 lipca Odpowiedz

  Mój mąż zmarł w wieku59lat należał do ofe co się stało z jego składkami

  • Kancelaria
   Posted at 15:28h, 06 lipca Odpowiedz

   Zasady wypłaty środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym w przypadku śmierci jego członka określa ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

   Jeżeli pozostawała Pani z mężem w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej, to w pierwszej kolejności otwarty fundusz emerytalny wypłaci połowę środków zgromadzonych na rachunku męża na Pani rachunek w otwartym funduszu. Jeżeli nie ma Pani rachunku w otwartym funduszu emerytalnym i nie założy go samodzielnie, fundusz, w którym gromadzone były środki męża, zobowiązany jest taki rachunek założyć. Aby otrzymać wypłatę środków z funduszu powinna Pani przedstawić odpis aktu zgonu, odpis aktu małżeństwa oraz pisemne oświadczenie stwierdzające, że do chwili śmierci męża nie zaszły żadne zmiany w państwa stosunkach majątkowych. Wypłata środków dokonywana jest w terminach wskazanych dla wypłat transferowych, tj. w lutym, maju, sierpniu lub listopadzie, jednak nie wcześniej niż w terminie jednego miesiąca od przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienie do wypłaty.

   Pozostałe środki zgromadzone na rachunku męża w otwartym funduszu emerytalnym zostaną przekazane tzw. osobom uposażonym, o ile mąż, przystępując do otwartego funduszu emerytalnego, wskazał takie osoby upoważnione do otrzymania pozostałej części zgromadzonych środków. Wypłaty takiej dokonuje się w terminie trzech miesięcy, ale nie wcześniej niż w terminie jednego miesiąca, od dnia przedstawienia funduszowi urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej. Wypłata dokonywana jest bezpośrednio na rzecz osoby uposażonej – jednorazowo lub w ratach przez okres nie dłuższy niż 2 lata, zgodnie z pisemną dyspozycją osoby uprawnionej. Jeżeli jako osobę uposażoną mąż wskazał Panią, to na Pani żądanie wypłata może być przekazana na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym.

   W razie braku osób uposażonych, środki zgromadzone przez męża na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym wejdą w skład spadku po nim. Spadkobiercy powinni przedłożyć funduszowi prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ