Już wkrótce poważne zmiany w europejskim prawie spadkowym

Już wkrótce poważne zmiany w europejskim prawie spadkowym

W sierpniu 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE, które radykalnie zmienia zasady dziedziczenia z elementem międzynarodowym. O tym, prawo jakiego państwa znajdzie zastosowanie do spadkobrania będzie, co do zasady, decydować miejsce, w którym ostatnio przebywał spadkodawca.

Dziedziczenie transgraniczne

Prawo spadkowe obowiązujące w poszczególnych państwach Unii Europejskie znacznie się od siebie różni, między innymi pod względem kręgu spadkobierców, udziałów spadkowych, wysokości zachowku, zakresu swobody testowania, sposobu zarządzania masą spadkową, a także zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe. W przypadkach dziedziczenia międzynarodowego, np. gdy polski obywatel mieszka i umiera w Niemczech, należy przede wszystkim ustalić, prawo jakiego państwa będzie regulowało postępowanie spadkowe oraz jaki sąd będzie właściwy do rozpatrzenia sprawy, co dotychczas mogło nastręczać poważnych trudności.

Jednolite zasady w Unii Europejskiej

Unijne rozporządzenie wprowadza wspólne zasady dla określenia prawa i sądu właściwego w sprawach spadkowych, zmierzając do uproszczenia oraz zapewnienia spójności postępowania spadkowego – w ramach jednego systemu prawnego i za pośrednictwem jednej instytucji. Ma ono na celu zapobieganie przypadkom prowadzenia równoległych postępowań i wydawania sprzecznych orzeczeń sądowych w sprawach spadkowych, a także wzajemne uznawanie orzeczeń na terytorium Unii Europejskiej. Rozporządzenie wejdzie w życie 17 sierpnia 2015 r. i będzie obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich poza Danią, Zjednoczonym Królestwem i Irlandią.

Ostatnie miejsce zwykłego pobytu i wybór prawa

Zgodnie z nowymi zasadami, o prawie stosowanym do sprawy spadkowej i sądzie właściwym do jej rozpatrzenia zasadniczo będzie rozstrzygać miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili śmierci. Osoba mieszkająca za granicą będzie jednak miała możliwość wyboru prawa państwa, którego jest obywatelem, jako tego, które znajdzie zastosowanie do spadkobrania po niej. Wybór ten musi być dokonany w sposób wyraźny w testamencie. Wówczas też, sąd państwa, w którym spadkodawca miał ostatnie miejsce zwykłego pobytu, będzie mógł przekazać sprawę do sądu państwa, którego prawo wybrano. Jeśli więc polski obywatel mieszkający za granicą wyraźnie nie zaznaczy w testamencie, że chce, aby do jego sprawy spadkowej stosowane było prawo ojczyste, to o zasadach dziedziczenia decydować będzie prawo obcego państwa. Należy mieć to na uwadze, tak aby śmierć podczas pobytu za granicą nie skutkowała na gruncie spadkobrania konsekwencjami, które nie byłyby zgodne z wolą zmarłego.

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń oraz europejskie poświadczenie spadkowe

Wydawane w poszczególnych państwach członkowskich orzeczenia i ugody sądowe, a także dokumenty urzędowe w sprawach spadkowych będą odtąd wzajemnie uznawane na całym terytorium Unii Europejskiej bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania. Ponadto, rozporządzenie ustanawia tzw. europejskie poświadczenie spadkowe, przeznaczone dla spadkobierców, zapisobierców oraz wykonawców testamentów lub zarządców spadku, którzy chcą wykazać w innym państwie członkowskim swój status lub wykonywać swoje prawa.

4 komentarze
 • Andrzej
  Posted at 09:08h, 17 sierpnia Odpowiedz

  Moja babcia ma podwójne obywatelstwo i ma mieszkanie w Polsce, dom i konto bankowe w Niemczech. Babcia chce, abym ja- jako jedyny wnuk dziedziczył po niej. Mieszkam w Polsce i nie zamierzam emigrować do Niemiec. Czytałem, że zmieniły się przepisy dotyczące spadków z zagranicy.

  Mam pytanie- jak babcia powinna sporządzić testament, żeby był on ważny i honorowany i w Polsce i w Niemczech?

  • Kancelaria
   Posted at 09:32h, 09 lipca Odpowiedz

   Dla pewności, aby testament nie zawierał żadnych błędów i był ważny sugeruję, aby babcia sporządziła go w kancelarii notarialnej, aby w przyszłości przeprowadzenie przez Pana stwierdzenia nabycia spadku było najbardziej korzystne sugeruję, aby babcia sporządziła testament z klauzulą wyboru polskiego prawa u notariusza w Polsce. Z pewnością rejent szczegółowo objaśni Państwu wszystkie interesujące Was kwestie związane ze sporządzeniem testamentu i dziedziczeniem.

 • Janina
  Posted at 08:05h, 18 maja Odpowiedz

  Poszukując informacji na temat spadkobrania w UE, natrafiłam na Państwa artykuł o zmianach w europejskim prawie spadkowym. Chciałam zapytać, w jaki sposób wyglądać będzie spadkobranie po kimś, kto zmarł np. w wypadku samochodowym podczas podróży przez inne państwo UE albo w czasie urlopu?
  JANINA

  • Kancelaria
   Posted at 09:32h, 09 lipca Odpowiedz

   Unijne rozporządzenie nakazuje stosować do sprawy spadkowej zasady spadkobrania obowiązujące w państwie, w którym spadkodawca miał miejsce tzw. zwykłego pobytu w chwili śmierci. Ażeby w sytuacji śmierci Polaka np. w Hiszpanii stosowane było prawo hiszpańskie, jego pobyt w tym kraju musi być rozciągnięty w określonym przedziale czasowym. I tak, obce prawo trzeba będzie stosować m.in., jeżeli spadkodawca uczył się albo pracował zagranicą (o ile, rzecz jasna, nie zaznaczył on w testamencie, że chce, aby do jego sprawy spadkowej stosowane było prawo ojczyste). Warunek ten nie jest spełniony w przypadku tzw. pobytu prostego, z którym mamy do czynienia np., gdy śmierć nastąpiła podczas przejazdu przez inne państwo UE, czy też w czasie zagranicznego pobytu wakacyjnego. W takiej sytuacji do spadkobrania po obywatelu polskim zastosowanie będą miały rodzime przepisy prawa spadkowego.

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ