KATOWICKI PAKIET POMOCY PRZEDSIĘBIORCOM

KATOWICKI PAKIET POMOCY PRZEDSIĘBIORCOM

W dniu 30 marca 2020 r. Prezydent Miasta Katowice ogłosił Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy stanowiący konieczne wsparcie dla obszaru ze względu na wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. stan zagrożenia epidemicznego.

W konsekwencji wprowadzonych ograniczeń, dalsza działalność wielu podmiotów napotkała utrudnienia, toteż samorząd w trosce o mieszkańców zaproponował KPPP (Katowicki Program Pomocy Przedsiębiorcom), którego adresatami są:

  • spółki prawa handlowego,

  • spółki cywilne i komandytowe,

  • osoby prowadzące działalność gospodarczą,

  • stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z form wsparcia, jakie zostały zaproponowane przez samorząd lokalny:

  1. Czynsze za lokale użytkowe należące do miasta

a) Przedsiębiorcy zobowiązani (na podstawie przepisu par. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego), do zamknięcia, ograniczenia działalności bądź zawieszenia działalności wskutek braku klientów, zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania czynszu za cały okres obowiązywania stanu epidemicznego. Po wznowieniu działalności, przedsiębiorcy mogą także liczyć na obniżenie czynszu w wysokości 50% wraz z karencją na okres 3 miesięcy za okres następujący po okresie zamknięcia/zawieszenia działalności. Spłata powstałych zobowiązań ma nastąpić w okresie 6 miesięcy po zakończeniu karencji.

b) Ci z przedsiębiorców, którzy nie zamknęli lokali i prowadzą działalność, mogą uzyskać obniżkę czynszu w wysokości 50 % w okresie obowiązywania ograniczeń epidemicznych.

  1. Podatek od nieruchomości

a) Zwolnieni z podatku za okres kwiecień, maj czerwiec zostaną przedsiębiorcy, którzy na podstawie przepisu par. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, zobowiązani zostali do ograniczenia działalności (przedsiębiorcy prowadzący działalność ujętą w PKD 56.10.A, 82.30.Z, 90.0, 93.0, 59.14.Z, 56.30, 55.20, 91.0)

b) Natomiast, przedsiębiorcy wyżej niewymienieni, a którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych, będą mogli wnioskować o przedłużenie terminu płatności podatku od nieruchomości za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec nie dłużej niż do 30 września br.

  1. Podatek od środków transportowych

Przedsiębiorcy, którzy odnotowali znaczący spadek obrotów mają możliwość umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu wypłaty podatku od środków transportowych za okres trwania stanu epidemicznego.

  1. Fundusz Pomocy Przedsiębiorcom

Samorząd zapowiedział podjęcie działań mających na celu utworzenie Funduszu Pomocy Przedsiębiorcom. Pakiet Przedsiębiorcy nie zawiera żadnych szczegółowych informacji w tym zakresie.

  1. Opłaty dla MPGK Sp. z o.o.

Na wniosek przedsiębiorcy, który obsługiwany jest przez MPGK Sp. z o.o., opłaty za wywóz i odbiór odpadów zostaną obniżone o 50% na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego.

Samorząd zadeklarował, że za okres przyznanych karencji oraz wydłużeń terminów nie będzie naliczał odsetek, a na przedsiębiorców nie zostaną nałożone kary za opóźnienia w płatnościach.

Procedura zwalniania z opłat, przyznawania gwarantowanych obniżek

Samorząd gwarantuje, że zwolnienia z opłat, przyznanie obniżki czynszu w wysokości 50%, możliwość skorzystania z karencji w spłacie należności, dokonywane będą na indywidualny wniosek przedsiębiorcy rozszerzony o oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej o zamknięciu/zawieszeniu działalności wynikającej z wprowadzonych ograniczeń epidemicznych lub prowadzeniu działalności w okresie obowiązywania ograniczeń epidemicznych.

Celem zaproponowanych przez samorząd rozwiązań jest złagodzenie skutków kryzysu epidemicznego odczuwalnych dla przedsiębiorców i ochrona miejsc pracy.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ