Po rozwodzie także można liczyć na rentę rodzinną po byłym mężu

Po rozwodzie także można liczyć na rentę rodzinną po byłym mężu

Rozwiedziona małżonka może uzyskać prawo do renty po zmarłym byłym małżonku jeżeli w dniu śmierci męża przysługiwało jej prawo do alimentów przez niego świadczonych, przyznane wyrokiem lub ugodą sądową. Ponadto, rozwiedziona, aby uzyskać świadczenie, musi spełnić jeszcze jeden z następujących warunków przewidzianych przez ustawodawcę w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U.2018.1270 t.j. z dnia 29.06. 2018 r.):

  • w chwili śmierci byłego męża osiągnęła 50 lat lub

  • była uznana za niezdolną do pracy

  • albo wychowuje jedno z dzieci, wnuków, rodzeństwa, które jest uprawnione do otrzymywania renty rodzinnej po zmarłym i nie ukończyło 16 roku życia, a w przypadku kontynuacji nauki – 18 roku życia

  • bądź wychowuje dziecko uprawnione do otrzymania renty po zmarłym, które jest w stopniu całkowitym niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji – niezależnie od jego wieku.

Podobnie, małżonka separowana może starać się o rentę po zmarłym małżonku jeżeli spełni wyżej wymienione warunki. Powyższe wynika z tego, że orzeczenie separacji odnosi takie same skutki jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód toteż małżonka separowana aby otrzymać rentę rodzinną po zmarłym mężu musi spełniać warunki tożsame z nałożonymi przez ustawodawcę na małżonkę rozwiedzioną.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ