Sporadyczne kontakty z dzieckiem nie upoważniają do ulgi prorodzinnej

Sporadyczne kontakty z dzieckiem nie upoważniają do ulgi prorodzinnej

Ustawodawca na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.1509 tj. z dnia 08.08.2018 r.) umożliwił podatnikom uzyskanie ulgi prorodzinnej przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów, wśród których podstawowym jest nieprzekroczenie określonej w ustawie wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w ciągu roku.

Jako kolejną przesłankę ustawodawca wymienia konieczność wykonywania przez podatnika władzy rodzicielskiej bądź pełnienia przez niego funkcji opiekuna prawnego, z którym dziecko zamieszkuje ewentualnie sprawowanie opieki nad dziećmi poprzez założenie rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Rozczarowani pozostają ci, którzy posiadają władzę rodzicielską, faktycznie jej nie wykonując. Takim podatnikom nie przysługuje prawo do odliczenia. Tylko rodzic, który rzeczywiście sprawuje opiekę nad dzieckiem przez co rozumie się jego wychowywanie, troszczenie się o jego rozwój oraz zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych dziecka może skorzystać z ulgi prorodzinnej. Nie wystarczy realizacja obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka by skorzystać z odliczenia. Powyższe świadczenie jest niewystarczającym gdyż ustawodawca oczekuje od podatnika nie tylko posiadania formalnej władzy rodzicielskiej, ale i rzeczywistego jej wykonywania przez rodzica.

Wnioskując z powyższego, z odliczenia całości kwoty skorzystać może skorzystać rodzic sprawujący realną opiekę nad dzieckiem, a sporadyczne kontakty z pociechą nie stanowią o tym, że rodzic sprawuje nad nim pieczę.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ