Świadczenie na kwarantannie

Świadczenie na kwarantannie

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, a w ślad za nim szeregiem restrykcji, każdy wracający z zagranicy, zobowiązany jest do odbycia 14-dniowej kwarantanny.

Obowiązek ten obowiązuje od dnia 15 marca 2020 r.

Pozostającemu na kwarantannie przysługują świadczenia

Każdy objęty ubezpieczeniem chorobowym, a więc przede wszystkim pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę oraz Ci, którzy ubezpieczają się dobrowolnie np. prowadzący działalność gospodarczą przedsiębiorcy mogą liczyć na wypłatę

  • świadczenia z tytułu choroby, o którym mowa w treści przepisu art. 92 Kodeksu pracy

bądź

  • zasiłku chorobowego.

Co więcej, domownikom, którzy zobowiązani są do pozostawania na kwarantannie razem z bliskim, który przekroczył granice kraju, również przysługuje prawo do świadczenia.

Jak ubiegać się o uzyskanie świadczenia?

Powracający z zagranicy, powinien w terminie trzech dni od zakończenia kwarantanny złożyć pracodawcy bądź bezpośrednio do ZUS (jeżeli ubezpiecza się dobrowolnie) ,,oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy”, natomiast domownicy, którzy wspólnie z zobowiązanym odbyli kwarantannę składają ,,oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny razem z osobą powracającą z zagranicy.”

W przypadku, gdy kwarantanna ulegnie skróceniu, należy o tym fakcie poinformować pracodawcę bądź bezpośrednio ZUS.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ