Szczepienia na COVID-19 a nieobecność w pracy

Szczepienia na COVID-19 a nieobecność w pracy

W związku z pojawieniem się wraz z początkiem roku 2021 r. możliwości zaszczepienia się na COVID-19 coraz więcej osób pragnie z tej możliwości skorzystać. Jednakże, poszukując dogodnego dla siebie terminu wiele osób zastanawia się „czy mogę się zapisać na szczepienie, jeżeli w tym dniu muszę być w pracy?”.

§ 9 Rozporządzenia o sposobie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielaniu pracownikom zwolnień stanowi, że „pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas niezbędny do przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych.” Jednakże, przepisy zawarte w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczeniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a także w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, nie określają szczepień przeciwko COVID-19 jako szczepień mających charakter obowiązkowy. Wobec tego pracodawca może, ale nie musi, uznać nieobecności pracownika za nieobecność usprawiedliwioną płatną.

Z jakich uprawnień w takim razie może skorzystać pracownik, chcący udać się na szczepienie w dniu pracy?

Po pierwsze, pracownik może skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Pracodawca może wprowadzić terminy szczepień pracowników do planu urlopowego. Należy przy tym pamiętać, że urlop wypoczynkowy udzielany jest co do zasady w dniach roboczych, przez co firmy nie mają możliwości udzielenia urlopu w wymiarze godzinowym. Pamiętać jednak należy, że pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego pracownikowi, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami związanymi z organizacją pracy.

Po drugie, pracownik może skorzystać z urlopu na żądanie w trybie art. 167(2) kp, według którego pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik musi zgłosić żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Ostatnim z uprawnień przysługujących pracownikowi są regulacje zawarte w art. 151(2) kp, a mianowicie, że pracodawca w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ