darowizny Tag

Nieodliczone darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie pandemii koronawirusa, w celu obliczenia podatku lub zaliczki na podatek dochodowy, podatnik może odliczyć już w trakcie roku podatkowego. Jak skorzystać z rozliczenia? Darowizny służące walce z pandemią należy przekazać: podmiotom wykonującym działalność leczniczą (zwrócić...