Rozliczenie podatku dochodowego darowizn na cele walki z COVID-19

Rozliczenie podatku dochodowego darowizn na cele walki z COVID-19

Nieodliczone darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie pandemii koronawirusa, w celu obliczenia podatku lub zaliczki na podatek dochodowy, podatnik może odliczyć już w trakcie roku podatkowego.

Jak skorzystać z rozliczenia?

Darowizny służące walce z pandemią należy przekazać:

  • podmiotom wykonującym działalność leczniczą (zwrócić należy uwagę na to, by wybrany beneficjent był wpisany do wykazu prowadzonego przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w porozumieniu z wojewodą),

  • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych,

  • Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

Darczyńca powinien zachować dowód przekazania darowizny tzn. np. wydruk z konta bankowego dokonania wpłaty określonej kwoty na rachunek obdarowanego. Natomiast, jeżeli darowizna nie ma charakteru pieniężnego, dowód jej przekazania powinien stanowić dokument, w którym znajdzie się informacja o wartości przekazanych rzeczy oraz oświadczenie obdarowanego, stanowiące o tym, że przyjął darowiznę.

Ponadto, podatnik, który pragnie rozliczyć na preferencyjnych warunkach darowiznę przeznaczoną na walkę z COVID – 19, nie może zaliczyć jej do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.

Stawki odliczenia

  • Jeżeli podatnik, przekaże darowiznę do dnia 30 kwietnia 2020 r. to odliczy kwotę odpowiadającą 200 % wartości darowizny.

  • Jeżeli podatnik przekaże darowiznę w maju 2020 r., odliczy 150% wartości przekazanych pieniędzy bądź rzeczy,

  • natomiast od darowizny przekazanej od dnia 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. odliczy kwotę odpowiadającą wartości darowizny.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ