wniosek o przyznanie 500+ Tag

Dotychczas rodzice otrzymywali świadczenie wychowawcze na drugie i każde kolejne wychowywane dziecko niezależnie od wysokości uzyskiwanych dochodów. Aby uzyskać środki na pierwsze z narodzonych dzieci, dochód na członka rodziny, nie mógł przekroczyć 800,00 zł. Od 1 lipca 2019 r. ulegnie rozszerzeniu program rodzina 500 plus realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i...