zaprzeczenie ojcostwa Tag

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w treści art. 70 pkt 1 statuuje prawo dziecka, które osiągnęło pełnoletność do wystąpienia z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki. Dziecko może skorzystać z powyższego uprawnienia w terminie trzech lat od uzyskania pełnoletności. Obecnie ustawodawca pracuje nad zmianą treści w/w przepisu. Powyższe wynika z...