Zaprzeczenie ojcostwa przez pełnoletnie dziecko

Zaprzeczenie ojcostwa przez pełnoletnie dziecko

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w treści art. 70 pkt 1 statuuje prawo dziecka, które osiągnęło pełnoletność do wystąpienia z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki. Dziecko może skorzystać z powyższego uprawnienia w terminie trzech lat od uzyskania pełnoletności.

Obecnie ustawodawca pracuje nad zmianą treści w/w przepisu. Powyższe wynika z zapadłego w dniu 16.05.2018 r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. Akt SK 18/17), w którym ten uznał, że art. 70 pkt 1 KRO jet niezgodny z Konstytucją. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że termin na wystąpienie z powództwem o zaprzeczeniu ojcostwa powinien być liczony od chwili powzięcia przez dziecko informacji o jego biologicznym pochodzeniu.

Z konstytucyjnej zasady ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci, dobrego imienia i możliwości decydowania o swoim życiu osobistym Trybunał wyprowadził prawo do ,,poznania swoich korzeni’’ i w jego ocenie termin wyznaczony w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym na wystąpienie przez dziecko z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa matki ogranicza jego prawo do uznania swojego pochodzenia. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego obecnie obowiązująca regulacja prawna daje jedynie pozorne prawo do realizacji swoich praw wynikających z obowiązującej Konstytucji.

Planowana zmiana polegać ma na przyznaniu dziecku prawa do wystąpienia z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki w okresie trzech lat liczonych od momentu powzięcia przez nie wiadomości o swoim biologicznym rodzicu. W sytuacji gdy dziecko dowie się o swoim prawdziwym pochodzeniu przed osiągnięciem pełnoletności, termin trzech lat liczony ma być od daty osiemnastych urodzin. O wejściu w życie nowych przepisów poinformujemy na blogu.

1Comment
  • Polsat.com.pl
    Posted at 05:09h, 17 czerwca Odpowiedz

    Prowadzę kilka blogów i forów i pozwalam ludziom pisać na nich swoje komentarze. Regularnie sprawdzam i usuwam wszelkie przekleństwa itp. Proszę również komentatorów, aby nie pozostawiali żadnych obraźliwych warunków na blogach/forach.. Niemniej jednak, czy nadal jestem prawnie odpowiedzialny za treści na moim blogu/forach, jeśli napiszą zniesławiający komentarz lub obraźliwe komentarze?. Wielkie dzięki..

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ