Tarcza 3.0 a dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Tarcza 3.0 a dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W dniu 25 maja 2020 r. wchodzi w życie przepis art. 46 Tarczy antykryzysowej 3.0 (Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Dz. U. Poz. 875), który zmienia dotychczasowe zasady przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko z powodu COVID-19.

Obecnie, rodzice, których dzieci do lat ośmiu pozostały w domach z powodu zamkniętych placówek oświaty, żłobków i przedszkoli, otrzymują dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Niestety, regulacje tarczy antykryzysowej 3.0 ograniczają grono beneficjentów przedmiotowego wsparcia finansowego.

Od dnia 25 maja 2020 r. wsparcie finansowe z powodu zamkniętych żłobków, przedszkoli, klubów dziecięcych oraz szkół podstawowych otrzymają osoby zwolnione z wykonywania pracy oraz funkcjonariusze zwolnieni od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  • dzieckiem niepełnosprawnym w stopniu znacznym bądź umiarkowanym do ukończenia przez nie 18 roku życia,

  • dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,

  • dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

  • dorosłą niepełnosprawną osobą i to również wtedy, gdy placówki oświaty zostaną otwarte.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, otrzymają także rolnicy w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 i 782) .

Pozostali rodzice, którzy dotychczas korzystali z zasiłku, w przypadku konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem będą zmuszeni wykorzystać w tym celu przysługujący im urlop bądź złożyć wniosek o przyznanie zasiłku na zasadach ogólnych co będzie skuteczne tylko i wyłącznie gdy przysługuje im do niego prawo.

Zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych dostępne są na stronie internetowej ZUS.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ