Wymeldowanie byłego małżonka z mieszkania

Wymeldowanie byłego małżonka z mieszkania

Jeżeli w wyniku rozwodu i następnie przeprowadzonego podziału majątku tytuł do wspólnie zajmowanego lokalu mieszkalnego przypadł Tobie, możesz skutecznie wymeldować małżonka, który do tej pory deklarował w lokalu swój pobyt stały, a de facto w nim nie przebywa.

Zgodnie z treścią przepisu art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397) właściciel lokalu może złożyć we właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości organie gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) wniosek o wymeldowanie osoby, która w nim nie mieszka.

Postępowanie takie, może zostać również wszczęte z urzędu, jeżeli ten, na którym ciąży obowiązek meldunkowy nie wymeldował się mimo zmiany miejsca swojego pobytu stałego bądź czasowego.

Podstawą do wydania decyzji o wymeldowaniu byłego małżonka z pobytu stałego w lokalu mieszkalnym będzie udowodnienie, że ten w nim nie przebywa oraz opuścił go z zamiarem stałej zmiany swojego miejsca zamieszkania.

Organ w toku postępowania może przeprowadzić dowód np. z zeznań świadków na okoliczność wyprowadzki zameldowanego.

Były małżonek powinien zostać poinformowany przez organ o toczącym się wobec niego postępowaniu o wymeldowaniu, w przeciwnym razie, postępowanie odbyte bez jego udziału będzie mogło zostać w przyszłości wznowione, o czym stanowi art. 145 par. 1 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego.

Problem pojawia się w sytuacji, gdy miejsce pobytu byłego małżonka, nie jest znane wnioskodawcy. W takiej sytuacji na podstawie treści art. 34 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 184 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na wniosek organu, Sąd ustanowi kuratora dla nieobecnej strony postępowania o wymeldowanie.

1Comment
  • Robert Melibruda
    Posted at 21:15h, 14 lutego Odpowiedz

    Dzień dobry mam pytanie moja była żona jest zameldowania w naszym wspólnym domu nie mieszka już od roku w tym domu czy moge ja wymeldowac ?

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ