Zadaj nam pytanie

Zadaj nam pytanie

Masz pytanie na temat, który nie został jeszcze poruszony? Chętnie na nie odpowiemy.

58 komentarzy
 • Aneta
  Posted at 11:46h, 29 kwietnia Odpowiedz

  W ubiegłym roku zmarł mój ojciec, a w grudniu 2018 r. sąd stwierdził, że spadek nabyły moja mam siostra i ja. Porządkując dokumenty zmarłego ojca, znalazłam w zeszłym tygodniu testament, który sporządził. W testamencie mnie ustanowił spadkobiercą. Czy mam jeszcze wpływ na zmianę postanowienia sądu?

  • Kancelaria
   Posted at 11:47h, 29 kwietnia Odpowiedz

   Prawomocne postanowienie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku jest wzruszalne, a więc Sąd może zmienić zapadłe w sprawie rozstrzygnięcie. Zgodnie z art. 679 k.p.c. może Pani wystąpić z wnioskiem o zmianę prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, do którego załączy Pani testament sporządzony przez ojca oraz wykaże, że nie ujawniła Pani w/w dokumentu w trakcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku albowiem nie miała wiedzy, że taki został przez ojca napisany. Sąd na podstawie przedłożonego testamentu oceni czy jest on ważny, czy osoby, które uzyskały stwierdzenie nabycia spadku są rzeczywistymi spadkobiercami zmarłego. Nadmieniam, że wniosek taki, może Pani złożyć nie później niż po upływie roku od dnia, w którym uzyskała Pani wiedzę o tym, że ojciec sporządził testament. Proszę również pamiętać, że do czasu obowiązywania prawomocnego postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, osoby dziedziczące na jego podstawie mogą swobodnie dysponować majątkiem spadkodawcy.

 • Anna
  Posted at 08:16h, 17 kwietnia Odpowiedz

  Odrzuciłam spadek po ojcu, który był zadłużony albowiem brał kredyty i chwilówki.
  Uzyskałam z Sądu zezwolenie aby odrzucić spadek w imieniu mojej małoletniej córki. Następnie poszłam do notariusza aby odrzucić spadek, ale notariusz powiedział, że nie mogę tego zrobić bo na postanowieniu z sądu jest błąd co do imion mojej córki. Złożyłam wniosek o sprostowanie na prawidłowe imion córki, lecz jego rozpatrzenie trwało bardzo długo bo przeszło 6 miesięcy. Gdy wróciłam do notariusza aby sprawę załatwić powiedziano mi, że nie zachowałam terminu do odrzucenia spadku. Czy mogę coś zrobić aby córka nie dziedziczyła po moim ojcu? Córka ma trzy lata i byłoby to bardzo krzywdzące dla niej i niesprawiedliwe.

  • Kancelaria
   Posted at 08:18h, 17 kwietnia Odpowiedz

   Spadkobiercy zmarłego mogą odrzucić nabywany po nim spadek w terminie 6 miesięcy od chwili, w której dowiedzieli się o swoim tytule do dziedziczenia. Pani odrzuciła spadek po ojcu i z tą datą zaczął biec 6-miesięczny termin do odrzucenia spadku przez Pani małoletnią córkę. Następnie złożyła Pani wniosek do sądu opiekuńczego o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniej córki, sąd rozpoznał wniosek pozytywnie i postanowienie udzielające takiej zgody uprawomocniło się. W dalszej kolejności sąd na pani wniosek sprostował błędy dotyczące imion dziecka. Aby obliczyć 6-miesięczny termin do odrzucenia spadku przez Panią w imieniu małoletniej córki należy zsumować następujące czasookresy: termin od dnia odrzucenia przez panią spadku po ojcu do dnia złożenia wniosku do sądu opiekuńczego o zgodę na odrzucenie spadku oraz termin od uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie sprostowania imion córki na postanowieniu o zgodzie na odrzucenie spadku do chwili obecnej. Nadmieniam, iż termin 6-miesięczny nie biegł w czasie, w którym sąd opiekuńczy rozpatrywał wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka oraz w czasie postępowania o sprostowanie wydanego w tym przedmiocie postanowienia.
   Jeżeli suma tych dwóch okresów nie przekroczyła terminu 6 miesięcznego to odrzucić spadek w imieniu córki może Pani w każdym momencie, jednak tak aby go nie przekroczyć. W swoim mailu nie podała Pani konkretnych dat toteż nie mogę precyzyjnie odpowiedzieć na zadane pytanie. Skoro notariusz odmówił przyjęcia oświadczenia to powinna Pani w terminie bezzwłocznym złożyć do Sądu wniosek w przedmiocie złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu córki.
   Jeżeli przekroczyła Pani termin 6 miesięcy do odrzucenia spadku w imieniu córki to proszę bezzwłocznie złożyć w Sądzie wniosek o przywrócenie tego terminu. Sugeruję aby, w tej konkretnej sprawie zasięgnęła Pani porady prawnej u radcy prawnego lub adwokata.

 • Zdzisław
  Posted at 10:50h, 22 marca Odpowiedz

  Zamierzam swojemu 10-letniemu wnukowi zapisać w testamencie mieszkanie. Czy po mojej śmierci rodzice wnuka będą mogli je sprzedać?

  • Kancelaria
   Posted at 10:51h, 22 marca Odpowiedz

   Pański wnuk jest niepełnoletni w konsekwencji to jego rodzice sprawują zarząd nad majątkiem dziecka. Rodzice wnuka mogliby sprzedać zapisane mu przez Pana w testamencie mieszkanie tylko na podstawie uzyskania zgody sądu albowiem czynność ta przekracza zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Sąd może wyrazić zgodę na sprzedaż mieszkania jeżeli rodzice wnuka wykażą, że nie są w stanie utrzymać nieruchomości w stanie niepogorszonym gdyż generuje wysokie koszty, a także wymaga poniesienia nakładów. W tym wypadku Sąd zobowiąże rodziców do złożenia otrzymanych w wyniku transakcji środków pieniężnych na oprocentowane konto, założone dla dziecka, które po osiągnięciu pełnoletności będzie mogło nim swobodnie dysponować. Rodzice bez zgody Sądu też nie mogą wypłacać z konta pieniędzy należących do wnuka. Sąd może także podjąć decyzję inną tzn. nie wyrazić zgody na sprzedaż mieszkania w sytuacji gdy uzna, że jego wynajęcie pokryje czynsz i opłaty eksploatacyjne.

 • Damian
  Posted at 09:06h, 15 czerwca Odpowiedz

  Przeczytałem na waszym blogu, że małżonkowie nie mogą sporządzić wspólnie testamentu. Czy jest prawdą, że przepisy w tym względzie się zmieniły?

  • Kancelaria
   Posted at 15:16h, 05 lipca Odpowiedz

   Aktualnie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego stanowią, że testament może zawierać wolę i rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy. Jeśli małżonkowie razem sporządzą testament i go wspólnie podpiszą, to jest on z mocy prawa nieważny. W tej kwestii przepisy się nie zmieniły. Wyjściem z tej sytuacji jest sporządzenie przez każdego z małżonków testamentu własnoręcznego (lub notarialnego), w którym powołany do spadku zostanie drugi małżonek.

   Prawdą jest, że trwają prace kodyfikacyjne nad zmianą przepisów o dziedziczeniu. Być może do Kodeksu cywilnego zostaną wprowadzone między innymi przepisy o wspólnych testamentach małżeńskich. Takie rozwiązanie obowiązuje w prawie niemieckim, gdzie małżonkowie mogą wspólnie dysponować majątkiem na wypadek śmierci, a ich wspólny testament wygasa w razie orzeczenia separacji albo rozwodu. Na chwilę obecną małżonkowie w Polsce nie mogą jednak sporządzić testamentu wspólnego. Jeżeli dojdzie do zmian, to z pewnością napiszę o tym na blogu.

 • Sylwia
  Posted at 14:52h, 27 września Odpowiedz

  Witam, moja teściowa ponownie wyszła za mąż ok. 10 lat temu, jej mąż obecnie zmarł. Nie mieli intercyzy nie mniej jednak on przed zawarciem związku małżeńskiego z moją teściową posiadał dom z działką i ma również syna z pierwszego małżeństwa. Jak wygląda forma dziedziczenia czy cos mojej teściowej się należy czy jest opcja ze syn jej męża będzie mógł ją wyrzucić z domu itd. jak załatwić formalności związane ze spadkiem. Bardzo dziękuję za odpowiedź.

  • Kancelaria
   Posted at 15:30h, 05 lipca Odpowiedz

   Ustrój rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami ani to, czy dany składnik był częścią majątku wspólnego małżonków, czy majątku odrębnego – nie ma znaczenia dla dziedziczenia. Małżonek oraz dzieci spadkodawcy należą do pierwszej grupy spadkobierców i co od zasady dziedziczą w częściach równych, z tym, że małżonkowi nie może przypaść mniej niż ¼ całego spadku. Jeżeli drugi mąż Pani teściowej miał tylko syna, wtedy tak teściowej, jak i jej pasierbowi przypadnie po ½ spadku i nie może być mowy o tym, że pasierb wyrzuci ją z domu. Jednakże, aby zabezpieczyć swoje prawa do spadku, teściowa powinna wnieść do sądu rejonowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu spadkodawcy wniosek o stwierdzenia nabycia spadku, a następnie przeprowadzić dział spadku. W tym celu najlepiej skorzystać z pomocy pełnomocnika profesjonalnego.

 • Jan
  Posted at 14:11h, 18 listopada Odpowiedz

  Razem z bratem zamierzamy przyjąć spadek po ojcu u notariusza. Od razu chciałbym swój udział w spadku podarować bratu, któremu źle się układa finansowo. W skład spadku wchodzi domek po rodzicach. Czy to wszystko mogę zrobić w jednym dniu u notariusza?

  • Kancelaria
   Posted at 15:30h, 05 lipca Odpowiedz

   Jeżeli jesteście Państwo – jako spadkobiercy – zgodni w kwestiach związanych ze spadkiem możecie przeprowadzić sprawy spadkowe w kancelarii notarialnej. Tak też będzie najszybciej, ale niestety czynności te nie mogą być wykonane w ciągu jednego dnia ze względu na konieczność uzyskania stosownych zaświadczeń z urzędu skarbowego.

   W pierwszej kolejności należy bowiem sporządzić u notariusza akt poświadczenia dziedziczenia. U notariusza muszą stawić się wszystkie osoby, które są potencjalnymi spadkobiercami ustawowymi i testamentowymi. Zakładamy, że jedynymi spadkobiercami jest Pan i brat. Dopiero, gdy uzyska Pan akt poświadczenia dziedziczenia powinien Pan wraz z bratem złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych na formularzu SD-Z2 oraz wystąpić o wydanie zaświadczenia w sprawie podatku od spadków i darowizn. Po otrzymaniu zaświadczenia w przedmiocie zwolnienia z podatku polecałabym przeprowadzenie umownego działu spadku, w wyniku którego domek po rodzicach przypadnie w całości bratu, bez obowiązku spłat na Pana rzecz. Taki dział spadku można przeprowadzić u notariusza i jeżeli jesteście Państwo w pełni zgodni z bratem, to ten sposób wydaje się najbardziej warty polecenia, zwłaszcza że formalności związane z działem spadku mogą być załatwione w czasie jednej wizyty u notariusza.

   Jeśli dział spadku nastąpi bez obowiązku spłat lub dopłat, nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych nie wystąpi.

 • Ewa
  Posted at 10:11h, 07 listopada Odpowiedz

  Zmarła moja mama. Siostra od 9 lat nie utrzymywała z nią żadnych kontaktów. Nie miała podstaw do takiego zachowania, nie interesowała się mamą w czasie choroby, ani też nie uczestniczyła w przygotowaniach do pogrzebu. Zamierzam wystąpić do Sądu, aby siostra nie dziedziczyła po mamie, bo uważam, że byłoby to bardzo niesprawiedliwe. Czy w świetle przepisów prawa mam szansę na wygranie procesu?

  • Kancelaria
   Posted at 15:30h, 05 lipca Odpowiedz

   Prawo spadkowe przewiduje instytucję, której celem jest zapobieżenie sytuacji, że do dziedziczenia dochodzi osoba, która zachowywała się szczególnie nagannie wobec spadkodawcy. Tą instytucją jest uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Odbywa się ono na drodze sądowej, a uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes. Z żądaniem takim może wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od chwili śmierci spadkodawcy. Zgodnie z prawem, spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jak by nie dożył otwarcia spadku.

   Niestety, w opisanej przez Panią sytuacji nie zachodzi żadna z przesłanek uznania siostry za niegodną dziedziczenia. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami prawa spadkowego, spadkobierca może zostać uznany przez sąd za niegodnego wyłącznie w przypadku, gdy:
   1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
   2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
   3) umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu podrobionego lub przerobionego przez inną osobę.

 • Joanna
  Posted at 08:11h, 04 listopada Odpowiedz

  Moja siostra zrzekała się u notariusza spadku po naszym ojcu. Teraz siostra popadła w długi i straszy mnie, że pójdzie do sądu domagać się zapłaty zachowku. Czy siostra może to zrobić? Joanna

  • Kancelaria
   Posted at 15:30h, 05 lipca Odpowiedz

   Obowiązujące przepisy prawa spadkowego stanowią, że uprawnionymi do zachowku są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy.

   Prawo do zachowku nie przysługuje osobom, które ustawa nakazuje traktować tak, jakby nie dożyły chwili otwarcia spadku, to jest osobom, które zrzekły się dziedziczenia po zmarłym, odrzuciły spadek, zostały uznane za niegodne dziedziczenia lub wyłączone od dziedziczenia orzeczeniem sądu oraz wydziedziczone.

   Wobec powyższego, siostra nie może skutecznie domagać się zapłaty zachowku.

 • Anna
  Posted at 10:08h, 11 sierpnia Odpowiedz

  Przeczytałam na waszym blogu, że mogę sporządzić testament przed Naczelnikiem USC i jest to najtańsza forma sporządzenia urzędowego testamentu. Czy przepisy w tym względzie dalej obowiązują? Anna.

  • Kancelaria
   Posted at 15:29h, 05 lipca Odpowiedz

   Tak, przepisem umożliwiającym sporządzenie testamentu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest art. 951 Kodeksu cywilnego. Dla ważności takiego testamentu niezbędne jest spełnienie określonych we wspomnianym przepisie wymagań. Warto je krótko przypomnieć. Zatem spadkodawca oświadcza swoją ostatnią wolę ustnie wobec kierownika urzędu stanu cywilnego w obecności dwóch pełnoletnich świadków. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Następnie protokół odczytuje się spadkodawcy, również w obecności świadków. Protokół podpisują spadkodawca, świadkowie oraz kierownik urzędu stanu cywilnego.

   Ma Pani rację, że sporządzenie testamentu w ten sposób jest tanie – wynosi 22 zł i jest to opłata skarbowa za sporządzenie protokołu. Dodatkowo sprawa jest załatwiana bezzwłocznie po dokonaniu zgłoszenia u kierownika USC i ustaleniu terminu sporządzenia testamentu.

 • Ania
  Posted at 10:08h, 11 sierpnia Odpowiedz

  Moja babcia cały czas przed śmiercią mówiła, że jako jej wnuczka dostanę po niej mieszkanie. Po śmierci babci okazało się, że w testamencie zapisała mieszkanie ciotce, która się nią opiekowała. Czy mam jakieś szanse, aby dowieść, że to ja miałam otrzymać to mieszkanie? Przypuszczam, że ciocia zmusiła babcię do napisania testamentu, bo ma on datę 2 dni przed śmiercią. Ania

  • Kancelaria
   Posted at 15:29h, 05 lipca Odpowiedz

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:
   w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli; pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści; pod wpływem groźby.

   Może Pani próbować podważyć ważność testamentu babci powołując się na jedną lub kilka z powyższych okoliczności. Należy jednak pamiętać, że będzie na Pani spoczywał ciężar udowodnienia tych okoliczności. Przydatne w toku postępowania mogą być np. zeznania osób, które mogły być bezpośrednimi świadkami nacisków cioci na chorą babcię, aby sporządziła testament o takiej treści jak wskazana powyżej.

   Postępowanie to będzie jednak długotrwałe i na podstawie niewielu okoliczności sprawy, które Pani wskazała, trudno oszacować jego spodziewany wynik.

   Warto jednak wskazać, że zstępni babci (a więc Pani oraz jedno z rodziców) uprawnieni są do żądania zachowku, a więc sumy pieniężnej odpowiadającej wartości części udziału spadkowego, który przypadałby im w razie dziedziczenia ustawowego.

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ