Zaproszenie do współpracy w związku z uchwaleniem ,,tarczy antykryzysowej”

Zaproszenie do współpracy w związku z uchwaleniem ,,tarczy antykryzysowej”

W dniu 31 marca 2020 r. Prezydent podpisał ustawy składające się na tzw. ,,tarczę antykryzysową”, która stanowi pakiet rozwiązań, jakie mają służyć wsparciu przedsiębiorców oraz pracowników w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego.

Na pakiet antykryzysowy składają się następujące akty prawne:

  1. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;

  2. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
  3. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju.

Wśród najważniejszych rozwiązań ,,tarczy antykryzysowej” należy wymienić:

  • możliwość uzyskania Świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń służącego dofinansowaniu wynagrodzeń dla pracowników (przysługujące za okres 3 miesięcy od daty złożenia wniosku),

  • możliwość otrzymania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników za okres 3 miesięcy od starosty lub prezydenta miasta,

  • dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy, który nie zatrudnia pracowników,

  • pożyczka ze środków Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców,

  • zwolnienie z obowiązku zapłaty niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Emerytur Pomostowych,

  • i wiele innych.

Zespół Kancelarii zaprasza do kontaktu w ramach, którego postara się udzielić odpowiedzi na pytania w zakresie regulacji ,,tarczy antykryzysowej”, nadto oferuje pomoc w sformułowaniu wniosków o dofinansowanie oraz zwolnienie ze składek ZUS.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ