Zawieszenie działalności lekiem na koronawirusa

Zawieszenie działalności lekiem na koronawirusa

Zawieszenie działalności to nic innego jak przerwa w jej prowadzeniu, która jest korzystną dla przedsiębiorcy borykającego się z przejściowymi problemami w biznesie.

Wśród korzyści, z jakimi związane jest zawieszenie działalności wymienia się przede wszystkim:

  • zwolnienie ze składek ZUS,

  • zwolnienie z zaliczek na podatek dochodowy,

  • brak obowiązku składania deklaracji VAT za okresy rozliczeniowe przypadające na czas zawieszenia działalności.

Pamiętać jednak należy, że zwolnienie ze składek ZUS związane jest z wygaśnięciem prawa do świadczeń zdrowotnych dlatego, każdy przedsiębiorca zawieszający działalność powinien zadbać o siebie np. poprzez dobrowolne zgłoszenie się do ubezpieczeń do Narodowego Funduszu Zdrowia. Przedsiębiorca może także np. dołączyć do ubezpieczenia członka rodziny.

O czym trzeba wiedzieć

Zawieszenie wiąże się z tym, że w jego trakcie przedsiębiorca nie może:

  • prowadzić działalności gospodarczej

ani

  • osiągać przychodów.

Może natomiast m.in. przyjmować należności, jakie powstały przed zawieszeniem działalności i osiągać przychody z tych czynności, które wykonał przed zawieszeniem.

Przedsiębiorca powinien regulować zobowiązania powstałe przed przerwą w działalności, a także wykonywać czynności niezbędne do zachowania przychodów czyli np. opłacać czynsz za lokal, w którym działalność prowadzi czy opłacać polisę ubezpieczenia majątkowego. Wydatki, które poniósł z tytułu zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów mogą ulec odliczeniu.

Mimo zawieszenia działalności przedsiębiorca zobowiązany jest do:

  • złożenia zeznania rocznego. Od tego obowiązku nie zwalnia nawet fakt, nieosiągnięcia jakichkolwiek dochodów w ciągu roku.

  • Prowadzenia księgowości.

  • Przedsiębiorca zobowiązany jest do dbania o swój interes, nawet jeżeli jest on zawieszony. Powyższe oznacza, że powinien uczestniczyć w każdym postępowaniu czy to sądowym, administracyjnym bądź podatkowym związanym z prowadzoną firmą.

  • Przedsiębiorca nie uniknie też konieczności uregulowania należności takich jak podatek od nieruchomości albo opłata za śmieci.

Wydaje się, że w czasie panującej pandemii, zawieszenie działalności gospodarczej może być korzystnym rozwiązaniem dla osób prowadzących, w szczególności, jednoosobową działalność gospodarczą. Instytucja ta, bezsprzecznie może pomóc przetrwać czas, w którym firma nie zarabia.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ