Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamkniętymi placówkami oświatowymi

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamkniętymi placówkami oświatowymi

Zgodnie z przyjętą w dniu 2 marca 2010 r. ,,specustawą antykoronawirusową” czyli ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, rodzice, których dzieci do lat ośmiu pozostały w domach w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli i szkół mogli uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Otrzymanie zasiłku warunkowało spełnienie poniższych przesłanek:

  • rodzic sprawował opiekę nad dzieckiem poniżej 8 roku życia,

  • pozostawał objęty ubezpieczeniem chorobowym.

Nadto, okres wypłaty w/w 14 – dniowego zasiłku nie podlegał wliczeniu do limitu 60 dni w roku kalendarzowym, jaki przysługuje na opiekę nad chorym dzieckiem.

Wielu rodziców wykorzystało dodatkowy zasiłek opiekuńczy podczas gdy czas zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół został wydłużony.

Wobec tego, że zapadła decyzja o zamknięciu placówek oświaty do czasu Świąt Wielkanocnych, ustawodawca zapowiedział, że prowadzi prace nad wydłużeniem przedmiotowego zasiłku, który będzie można pobrać z mocą wsteczną tj. od 26 marca 2020 r.

Zgodnie z informacją dostępną na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-rodzicow, dodatkowy zasiłek uzyskuje się poprzez złożenie oświadczenia dostępnego na stronie ZUS, swojemu pracodawcy. W obecnej sytuacji, wnioski o wypłatę zasiłku na kolejny okres zostaną rozpatrzone, gdy zaczną obowiązywać znowelizowane przez ustawodawcę przepisy w tym zakresie.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ