zasiłek opiekuńczy Tag

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zasiłek ten przyznawany jest rodzicom dzieci do lat ośmiu, którzy pozostali z nimi w domach z powodu zamknięcia żłobków, przedszkoli i...

Zgodnie z przyjętą w dniu 2 marca 2010 r. ,,specustawą antykoronawirusową'' czyli ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, rodzice, których dzieci do lat ośmiu pozostały w domach w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli i szkół mogli uzyskać...