Koronawirus pozbawia dzieci należnych im alimentów

Koronawirus pozbawia dzieci należnych im alimentów

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Pokaźna liczba dzieci wychowuje się w niepełnych rodzinach. W sporej liczbie przypadków, rodzice, którzy się rozstali dochodzą do porozumienia, co do łożenia środków pieniężnych na ich wspólne dzieci. Niekiedy natomiast, w tym zakresie, niezbędnym jest uzyskanie orzeczenia sądu nakładającego na ojca bądź matkę dziecka obowiązek alimentacyjny w określonej kwocie.

Bezsprzecznie, wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego wpłynął na jakość życia obywateli, z których część straciła pracę bądź ich wynagrodzenie uległo obniżeniu. Spora liczba przedsiębiorców zawiesiła bądź zamknęła swoją działalność i korzysta ze zgromadzonych oszczędności. Niestety, cierpią na tym także dzieci, którym rodzice odmawiają wypłaty alimentów tłumacząc to ,,wpływem koronawirusa”.

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że alimenty stanowią własność dzieci, a strach rodzica o zmniejszenie dotychczas uzyskiwanego wynagrodzenia za pracę nie stanowi, w żadnym razie, podstawy do odmowy regulowania zobowiązania alimentacyjnego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na to, że katalog spraw pilnych, w jakich mimo pandemii procedować powinny sądy nie obejmuje spraw alimentacyjnych. Powyższa uwaga jest istotna nie tylko z perspektywy interesu dziecka, któremu rodzic odmówił alimentów, ale i perspektywy rodzica, którego roszczenie o obniżenie zobowiązania alimentacyjnego może zostać usprawiedliwione ciężką sytuacją zawodową.

Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje także m.in. o czasowe zawieszenie funkcjonowania progu dochodowego przy Funduszu Alimentacyjnym oraz zwolnienie z przedstawiania zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji na rzecz oświadczenia wnioskodawcy w tym zakresie. Wśród ważnych, należy wskazać również postulat uproszczenia procedury składania wniosków o wypłatę z przedmiotowego Funduszu.

Pełna treść stanowiska Rzecznika Spraw Obywatelskich w kwestii problematyki alimentacyjnej w dobie koronawirusa, znajduje się pod linkiem.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ